Documenten 2015

Toelichting resultaten impactanalyse Leges VBWTN

Rapport met daarin het gemiddelde van de resultaten op de uitgevoerde impactanalyses van verschillende gemeenten, waarbij de relatie tussen kosten en legesinkomsten (de kostendekkendheid) wordt toegelicht.

Richtlijn constructieve veiligheid evenementen

Als vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en het Centraal Overleg Bouwconstructies, bieden wij u via deze weg de Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning aan.

Omgevingsvergunningsvrij bouwen en gebruiken

De gemeente Dongeradeel heeft een handige handleiding gemaakt met daarin de recente wijziging in het Bor. De gemeente heeft de handleiding beschikbaar gesteld voor andere gemeente.