Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop

In 2017 zijn de Handreiking Slopen en de Handreiking bij Illegale Asbestsloop samengevoegd tot één document: Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop. 

Daarmee is een naslagwerk ontstaan dat beter aansluit bij de gebruikers, omdat de informatie op het gebied van slopen nu is gebundeld.

Juli 2019 is een nieuwe versie verschenen met enkele gewijzigde teksten naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving. Tevens zijn de aparte pagina's met linkjes naar relevante websites uitgebreid.