Sloop- en asbestexpertise Vereniging BWT Nederland

De ‘trekker’ van de laatste twee op deze pagina genoemde handreikingen, Cees Verkade, heeft zich in verband met zijn pensionering teruggetrokken.

De heer Jos Campfens van de gemeente Ridderkerk heeft nu als vertegenwoordiger vanuit de VBWTN zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbest, in de zogenaamde 'werkkamer'.  Leden van de VBWTN kunnen hun vragen aangaande asbestzaken richten aan Jos Campfens via de secretaris van Ascert (waaronder het CCvD valt): info@ascert.nl.

Pagina-update: 13 juni 2017