Handreiking asbestcommunicatie

De Handreiking Asbestcommunicatie is in juli 2019 geactualiseerd op basis van de laatste wet- en regelgeving rond asbest. De handreiking bestaat uit één te downloaden document, en geeft alle belangrijke informatie voor een goede en doelmatige communicatie rond asbest. 

De hoofdstukken van de handreiking bestaan uit:

Deel 1 - ALGEMENE INFORMATIE OVER ASBEST

1. Inleiding over asbestcommunicatie
2. Informatie over asbest
3. Asbest verwijderen
4. Afval en (illegale) stort van asbest
5. Handhaving
6. Het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS)
7. Gezondheidsrisico's door asbest
8. Voorlichting over asbest
Bijlagen

Deel 2 - INTERNETMODULE ASBESTCOMMUNICATIE

Een module die geplaatst kan worden op de gemeentelijke website voor burgers en bedrijven.
1. Opbouw van de module
2. Internetmodule voor informatie aan burgers
3. Internetmodule voor informatie aan bedrijven

Deel 3 - AANPAK ASBESTCOMMUNICATIE

1. Inleiding
2. Aandachtspunten bij asbestcommunicatie
3. Planmatige aanpak Communicatie
Bijlagen

Deel 4 - COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING

Deel 5 - COMMUNICATIE BIJ EN NA ASBESTBRAND, STORMSCHADE EN/OF INSTORTING

Deel 6 - CCOMMUNICATIE BIJ ILLEGALE SLOOP EN/OF VERBOUWING WAARBIJ ASBEST IS AANGETROFFEN

Deel 7 - COMMUNICATIE BIJ ILLEGALE STORT/DUMP VAN ASBEST