Nieuws 2023

Nieuwsbrief 5 juni 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 15 mei 2023

Nieuwsbrief 15 mei 2023

Sneak Peak workshop Managementsymposium en ALV

Tijdens het Provero Congres houdt de vereniging zijn Managementsymposium en ALV. Een van de onderwerpen die aan bod komt is "De onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel onder de Omgevingswet, maar wat zijn de alternatieven? "

De presentaties van het Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN zijn gepubliceerd

De presentaties van het Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN zijn gepubliceerd

Nieuwsbrief 25 april 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 3 april 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Gezocht: bestuursleden voor de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) is de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor het Bouw- en woningtoezicht in Nederland. Zij is een kennisvereniging die de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen stimuleert, behartigt de belangen van de professionals in het vakgebied en is de spreekbuis voor het vakgebied richting de ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Vereniging van Kwaliteitsborgers, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, Bouwend Nederland.

Managementsymposium en ALV 2023 inschrijving geopend

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden. Door deze combinatie krijgt u een breed aanbod aan workshops om uit te kiezen, en zijn de pauzes tijdens deze dag op de zeer interessante informatiebeurs waarbij de laatste informatie over de implementatie van de Omgevingswet kan worden verkregen. En met de duidelijkheid van invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wilt u dit managementsymposium, met toch wel belangrijke onderwerpen voor ons vakgebied niet missen. Wij stellen het zeer op prijs als u als lid van de Vereniging BWT aanwezig kunt zijn. De Vereniging zijn wij met u als lid samen!

Nieuwsbrief 15 maart 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 20 februari 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Stikstofdebat: VNG kaart drempels voor bouwprojecten aan

Voor het debat over stikstof op 21 februari hebben we de Kamercommissie LNV gewezen op 3 punten die belangrijk zijn voor gemeenten. We zien deze zaken nog onvoldoende terug in de inzet van het kabinet, terwijl ze van belang zijn om mogelijke vertraging van met name grotere bouwprojecten te voorkomen.

2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg

Na een zeer geslaagde eerste versie vorig jaar in Madurodam in Den Haag, kun je nu al de datum van 10 mei a.s. reserveren voor het 2e BWT en VTH Toezichthouders en Handhaverscongres in de Locloods in Tilburg. Zet hem dus al vast in je agenda!