Nieuws 2020

Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen 331 miljoen euro bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. De bouw van het merendeel van de projecten start al in 2021.

Charles Meijer ontvangt Brandweerkruis

Vandaag ontving brandweercollega Charles Meijer een brandweerkruis uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor de brandweer in ons land. Charles ontving het Brandweerkruis voor zijn bijzondere bijdrage aan Risicobeheersing en preventie binnen de brandweer. Ook voor de Vereniging BWT Nederland heeft Charles meer dan zijn steentje bijgedragen. Ook wij willen hem dan ook van harte feliciteren met het brandweerkruis.

De verschillen tussen BZK en VNG over de rol Bevoegd gezag in de Wkb toegelicht

In dit artikel, dat in de laatste editie van Bouwkwaliteit in de praktijk is gepubliceerd, hebben Hajé van Egmond en Wico Ankersmit geprobeerd uit te leggen wat de verschillen zijn waarop de VNG/VBWTN de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb ingevuld zouden willen zien ten opzichte van de manier waarop BZK dit wil organiseren in de AMvB.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Roadshows verplaatst naar voorjaar 2021 maar na de zomer een aantal Webinars

Door de Corona-maatregelen is het ontzettend lastig geworden om ook in het najaar van 2020 bijeenkomsten te organiseren. Door de 1,5m afstand en de beperkingen bij locaties hebben de Vereniging BWT Nederland, VNG en BZK ook doen besluiten om de voorgestelde Roadshows die we van het voorjaar naar september en oktober hadden doorgeschoven nogmaals door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Ook veel vragen van Tweede Kamer op voorhangversie AMvB Wkb

Ook de Tweede Kamer heeft veel vragen gesteld aan de minister over de voorhangversie van de AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is nu bezig deze vragen te beantwoorden en als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zijn wij samen met de VNG, BrandweerNL en ODNL erg benieuwd naar de antwoorden.

Sommige gemeenten laks bij uitvoeren onderzoeksplicht brandveiligheid gevels

Gisteren stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over een door deze krant uitgevoerd onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksplicht brandveiligheid gevels. Uit dit onderzoek van de Volkskrant bij de 50 grootste gemeenten bleek dat een aantal gemeenten nog bezig zijn, en een tweetal gemeenten nog geen uitvoering had gegeven aan het onderzoek. Dit was reden voor veel andere pers om ook aandacht aan dit onderwerp te besteden

Nieuwsbrief 15 juni 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Stadswerk 100 jaar Toezicht!

Op 27 januari 1920 werd in Utrecht voorganger van Stadswerk, de Vereniging van Bouwkundig Hoofdambtenaren, officieel opgericht. Kunnen we dan eigenlijk dit jaar ook het honderdjarig bestaan van Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN) gedenken? Jazeker! Maarten Loeffen kijkt samen met mister VBWTN, directeur Wico Ankersmit, terug en vooruit.

Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN

Veel gemeenten hebben zelf al protocollen ontwikkeld over het verantwoord kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving tijdens de huidige Corona-crisis. Toch kregen wij als Vereniging van diverse gemeenten de vraag of er geen uniform protocol voor VTH of BWT beschikbaar is. Deze vraag is met het maken van dit protocol beantwoord. In samenwerking met een aantal gemeenten en het verzamelen van informatie uit verschillende protocollen is een eenvoudig, maar volgens de makers compleet protocol samengesteld die de toezichthouder en handhaver helpt bij het verantwoord en veilig uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.

Test de landelijke voorzieningen DSO Omgevingswet

Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Verzoek aan Eerste- en Tweede Kamer om voorhangversie AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet te steunen

Als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zetten wij ons samen met de VNG, en BrandweerNL al jaren in voor een goed stelsel van kwaliteitsborging die resulteert in een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag. Op 16 januari 2019 heeft dit geleid tot het bestuursakkoord dat door zowel de Minister als ook de VNG is ondertekend, en waarin is aangegeven dat dit bestuursakkoord de basis vormt voor het verder uitwerken van het nieuwe stelsel in de lagere regelgeving.

Vandaag is Joop van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vandaag 24 april 2020 is door burgemeester Franc Weerwind van Almere, omdat zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander dit behaagd, Joop van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Alle activiteiten VBWTN tot en met 1 juni afgelast

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet waarbij is aangegeven dat bijeenkomsten, activiteiten en congressen tot en met 1 juni niet mogen plaatsvinden heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de diverse bijeenkomsten van de Vereniging BWT Nederland. De Roadshows en het Toezichthouders en Handhaverscongres gaat dan ook niet door!

Lex silencio positivo en de reguliere procedure tijdens de Corona crisis

Van diverse gemeenten ontvingen wij vragen over hoe zij om dienen te gaan met de reguliere procedure voor het afhandelen van vergunningaanvragen tijdens de huidige situatie waarbij veel vergunningverleners thuis werken, en zij niet altijd bij alle gegevens kunnen om een vergunning te kunnen beoordelen. BZK heeft hier antwoord op gegeven.