Nieuws december 2023

Informatiebijeenkomst op het gebied van Biobased bouwen

Bent u actief op het gebied van biobased bouwen? Heeft u belang bij goede, duidelijke afspraken over dit onderwerp of op deelthema's binnen biobased bouwen? Meldt u dan aan voor 8 februari 2024! Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze informatiebijeenkomst. Het doel van deze informatiebijeenkomst is het inventariseren waar de biobased bouwen marktpartijen behoefte aan hebben. Waar worden al afspraken over gemaakt en wat ontbreekt nog? Ons bredere doel: een samenhangend, toegankelijk en breed gedragen stelsel van afspraken en standaarden voor biobased bouwen, in samenwerking en afstemming met andere partijen, nationaal en internationaal.

Overheid stimuleert biobased bouwen

De ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit november 2023

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2023 13 onderwerpen o.a. informatie over het webinar verduurzaming particuliere verhuur op 14 december 2023, circulair bouwen, de lancering van de nationale aanpak biobased bouwen, aanpassing van de subsiddieregeling voor VvE's en meer interessante onderwerpen over de gebouwde omgeving.