Nieuws 2023

Informatiebijeenkomst op het gebied van Biobased bouwen

Bent u actief op het gebied van biobased bouwen? Heeft u belang bij goede, duidelijke afspraken over dit onderwerp of op deelthema's binnen biobased bouwen? Meldt u dan aan voor 8 februari 2024! Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze informatiebijeenkomst. Het doel van deze informatiebijeenkomst is het inventariseren waar de biobased bouwen marktpartijen behoefte aan hebben. Waar worden al afspraken over gemaakt en wat ontbreekt nog? Ons bredere doel: een samenhangend, toegankelijk en breed gedragen stelsel van afspraken en standaarden voor biobased bouwen, in samenwerking en afstemming met andere partijen, nationaal en internationaal.

Overheid stimuleert biobased bouwen

De ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit november 2023

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2023 13 onderwerpen o.a. informatie over het webinar verduurzaming particuliere verhuur op 14 december 2023, circulair bouwen, de lancering van de nationale aanpak biobased bouwen, aanpassing van de subsiddieregeling voor VvE's en meer interessante onderwerpen over de gebouwde omgeving.

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven om meer in hout te bouwen. Houtbouw brengt relatief weinig CO2-uitstoot met zich mee, sterker nog, door massaal in hout te bouwen wordt koolstof voor decennia opgeslagen. Deze longread geeft een overzicht van sociale en betaalbare woningbouw in hout

Aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Deze aanpak heeft als doel een markt voor biobased bouwen te ontwikkelen. Het ondersteunt de verdere verduurzaming van de landbouw, industrie en gebouwde omgeving, en draagt bij aan een meer circulaire bouweconomie, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

Gemeenten vragen landelijke politiek om écht duurzame bouwnormen

Als we doorbouwen zoals we nu doen zijn we in 2027 door ons CO2-budget heen en halen we de maximaal anderhalve graad opwarming niet.” Geen citaat van een activist of wetenschapper, maar van Astrid Janssen, wethouder Wonen van de gemeente Amersfoort. Samen met drie collega-wethouders roept zij het kabinet op tot strengere normen voor duurzaam of toekomstgericht bouwen. Zelf geven ze het goede voorbeeld.

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

In de praktische handreiking “Woningbouw met een lage MPG” laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag.

Brandrisico van in-gevel PV-panelen

Fotovoltaïsche panelen (PV) zijn een veelgebruikte toepassing bij het verduurzamen van gebouwen. Naast de toepassing van PV op daken, zie je PV ook steeds vaker terug in gevels. In-gevel PV-panelen zijn onderdeel van de constructie en daarmee worden nieuwe brandrisico’s geïntroduceerd.

OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ gepubliceerd

Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) heeft een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit - september 2023

Dit is alweer de het derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Bij de Directie Bouwen en Energie is dan ook niet stilgezeten. In deze editie van de nieuwsbrief zijn weer een groot aantal berichten te lezen o.a. over de wijziging Besluit Energieprestatievergoeding Huur (modernisering), huurders kunnen vanaf nu hun energielabel downloaden, de campagne voor doe-het-zelf isolatie en de subsidieregeling DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed).

Groene gevels: leuk om te zien maar zijn ze wel brandveilig?

De bouw verduurzaamt in een hoog tempo. Een van de innovaties zijn groene gevels. Door de klimaatvoordelen wordt levend groen in de gevel ook steeds populairder bij opdrachtgevers. Maar er is nog weinig bekend over de brandveiligheid van groene gevels. Fiona Verbrugge en Maaike Diks deden onderzoek naar de aspecten die invloed hebben op het branduitbreidingsrisico van een groene gevel naar een ander brandcompartiment.

Betere kwaliteit en duurzaamheid bij woningbouw en verbouwen

Bij bouw of verbouw moeten alle woningen duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger worden. De VNG vindt het onder meer niet terecht dat de eisen voor ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld woningsplitsing en dakopbouwen, lager liggen dan bij nieuwbouw.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 13, juli 2023

Inhoud: Wat betekent de EU Noodverordening hernieuwbare energie voor uw gemeente? Cultureel erfgoed als kennisbron voor klimaatstresstest Met de erfgoedsector in gesprek over klimaatverandering Nieuwe publicatie zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed publiceert monitor 2021-2022 benchmark gemeenten Vijftien miljoen extra voor restauraties rijksmonumenten Bereid u voor op de Omgevingswet Bezoek de virtuele verduurzamingsrondleiding Tips voor eigenaren in Gids Monumentaal Wonen Verduurzaming Nomineer een monumententalent Internationaal netwerken tijdens Urban Heritage Strategies 8e Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten Procescoach beschikbaar voor kerkenvisies Najaarsprogramma ErfgoedAcademie online Uitgelicht Agenda

Aanbiedingsbrief bij rapport `Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw Mogelijke verplichting in Bbl`

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in het Bbl’

Kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Om de verduurzaming nog verder te versnellen, en omdat iedereen moet kunnen meedoen, heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Zo wordt een duurzaam huis voor iedereen betaalbaar en kan de energierekening voor iedereen omlaag. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen.