Nieuws september 2023

Brandrisico van in-gevel PV-panelen

Fotovoltaïsche panelen (PV) zijn een veelgebruikte toepassing bij het verduurzamen van gebouwen. Naast de toepassing van PV op daken, zie je PV ook steeds vaker terug in gevels. In-gevel PV-panelen zijn onderdeel van de constructie en daarmee worden nieuwe brandrisico’s geïntroduceerd.

OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ gepubliceerd

Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) heeft een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit - september 2023

Dit is alweer de het derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Bij de Directie Bouwen en Energie is dan ook niet stilgezeten. In deze editie van de nieuwsbrief zijn weer een groot aantal berichten te lezen o.a. over de wijziging Besluit Energieprestatievergoeding Huur (modernisering), huurders kunnen vanaf nu hun energielabel downloaden, de campagne voor doe-het-zelf isolatie en de subsidieregeling DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed).