Nieuws 2024

Handreiking: Eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen

Het Lente-akkoord is met een groep corporaties, ontwikkelaars en investeerders bezig met kennisontwikkeling en -deling op het vlak van biobased bouwen. De startpublicatie van deze groep is een handreiking over eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen. Hierin worden de 5 meest laagdrempelig toepasbare materialen besproken.

Gesprek in Tweede Kamer over circulair bouwen

Sander Woertman, programmaleider Lente-akkoord, was o.a. namens NEPROM aanwezig tijdens een rondetafelgesprek circulair bouwen om de visies van de samenwerkende brancheverenigingen in te brengen.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit februari 2024

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2024 met acht interessante nieuwsberichten. Wij wensen u veel leesplezier.

Handreiking: rekenen aan integrale CO2-emissie door nieuwbouwwoningen

Om met Nederlandse woningbouw aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen is integraal inzicht in de CO2-uitstoot door energieverbruik en materiaalgebruik op korte termijn cruciaal. Dat kan met de Quick Carbon Indicator (QCI). Lente-akkoord maakte een handreiking met praktijkberekeningen en bevindingen voor marktpartijen, corporaties en gemeentes.