integrale versie wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw: consultatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet in verband met de versterking van de positie van de bouwconsument en de invoering van
een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen)

PDF document Download:integrale versie wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw: consultatie (560.36 KB)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet in verband met de versterking van de positie van de bouwconsument en de invoering van
een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen)

08-07-2014