Aanbieding Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

Als vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en het Centraal Overleg Bouwconstructies, bieden wij u via deze weg de Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning aan.

Deze richtlijn is geschreven als handreiking voor de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het afgeven van een goed onderbouwde en aan alle veiligheidsaspecten getoetste evenementenvergunning. Tevens is deze handreiking bedoeld voor organisatoren van evenementen en ontwerpend constructeurs, zodat zij hun aanvragen op deze richtlijn kunnen afstemmen.

In het kader van een landelijk uniforme en integrale benadering van constructieve veiligheid op evenementen adviseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland van harte aan deze richtlijn te borgen in uw evenementenbeleid, en er aan te toetsen bij het afgeven van evenementen vergunningen.

De richtlijn zal tevens worden ingebracht in het momenteel in ontwikkeling zijnde Nationale handboek evenementenveiligheid, dat meer dan uitsluitend de constructieve veiligheid zal gaan omvatten.

Documenten:

PDF|652kB     Aanbieding Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

PDF\  97kB   Aanbiedingsbrief

PDF document Download:Richtlijn constructieve veiligheid evenementen (648.29 KB)

Als vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en het Centraal Overleg Bouwconstructies, bieden wij u via deze weg de Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning aan.

Deze richtlijn is geschreven als handreiking voor de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het afgeven van een goed onderbouwde en aan alle veiligheidsaspecten getoetste evenementenvergunning. Tevens is deze handreiking bedoeld voor organisatoren van evenementen en ontwerpend constructeurs, zodat zij hun aanvragen op deze richtlijn kunnen afstemmen.

In het kader van een landelijk uniforme en integrale benadering van constructieve veiligheid op evenementen adviseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland van harte aan deze richtlijn te borgen in uw evenementenbeleid, en er aan te toetsen bij het afgeven van evenementen vergunningen.

De richtlijn zal tevens worden ingebracht in het momenteel in ontwikkeling zijnde Nationale handboek evenementenveiligheid, dat meer dan uitsluitend de constructieve veiligheid zal gaan omvatten.

Documenten:

PDF|652kB     Aanbieding Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

PDF\  97kB   Aanbiedingsbrief

Bron: Centraal Overleg Bouwconstructies 05-11-2015

Thema's: Organisatie BWT