Nieuws 2021

Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico's al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio's helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.

Nieuwe visie rookwerendheid in Bouwbesluit

Met de komst van de Omgevingswet en de daaronder vallende nieuwe bouwregelgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in het verschiet, is de bouwwereld zich aan het voorbereiden op de meest ingrijpende regelwijziging namelijk rookwerendheid.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 24 november 2021

Inhoud: Programma Inspiratiedag Stem op uw favoriet! Hulp bij eigen oefenactiviteiten Nieuwe werkplaats dierenpension Gebruiksvriendelijkheid Omgevingsloket Gepland onderhoud december 2021 Storing melden- Digitaal Stelsel Omgevingswet Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet Handreiking participatie en de Omgevingstafel Energiebesparingsplicht en informatieplicht Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Internetconsultatie Energiebesparingsplicht geopend

Vandaag zijn er twee internetconsultaties geopend: Energiebesparingsplicht Besluit Activiteiten Leefomgeving Energiebesparingsplicht Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Minister kondigt aanscherping brandklasse-eisen voor gevels aan

De brandklasse-eisen voor gevels worden aangescherpt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit oktober 2021

Door een storing is eerder slechts een deel van deze nieuwbrief verzonden. Dit is de volledige versie. De laatste editie van de Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit is al weer even geleden. Nu we langzaam weer gaan experimenteren met het werken op kantoor en thuis is dit een mooi moment om de Nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Er speelt momenteel veel op het terrein van Bouwen en Energie en daarom dit keer een mooie volle editie met afsluitend nog een interessante luistertip! We wensen iedereen dan ook veel lees- en luisterplezier

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een ontwerp-Besluit aan om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) helpt u om wegwijs te worden in het Bbl. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij diverse praktische voorbeelden en aandachtspunten.

Verbeteren brandveiligheid bij ouderen

Veel partijen werken er hard aan om de overleefbaarheid bij brand te verbeteren. Vooral als het gaat om ouderen als extra kwetsbare doelgroep. Maar hoe komt het nu dat de statistieken bij brand niet verbeteren? Michaëla van Hulten, adviseur brandveiligheid, waarschuwt voor een nieuw hoofdpijndossier.

Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet mei

Inhoud: Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022 Terugblik: 4e Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet Kom naar de functionele demo Gepland onderhoud in juni en juli Regionaal nieuws RIO's Maak gebruik van het spiekbriefje participatie ‘Laat zien dat participatie geen wassen neus is’ Podcastserie: Energietransitie en de Omgevingswet Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Uitgebreide regelgeving voor rookwerendheid in Bbl

In de wereld van brandveilig bouwen en installeren weten we allang dat rook een grote bedreiging is bij brand in gebouwen. Het is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de aanwezige mensen, maar ook een veroorzaker van enorm veel schade. Met de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe bouwregelgeving die onderdeel is van de Omgevingswet, krijgen we een nieuwe visie op rookwerendheid.

Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet gepubliceerd

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en voor de adviesrol van de veiligheidsregio's.

Glas en gevel: bouwen in een explosievoorschriftengebied

Hoe moet volgens de bouwsector scherfwerend glas worden toegepast in de gevel van een gebouw? Antea Group en het IFV hebben met een vragenlijst en een expertsessie kennis opgehaald en meningen geïnventariseerd. Dit is gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, als vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's