Documenten oktober 2023

Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd. De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd