Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd.

De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd.

Het merendeel van de Bouwtoezicht collega's ging, bij het lezen van de titel, er min of meer van uit dat de Leidraad om constructieve veiligheid zou gaan.

Dat is echter niet het geval: de Leidraad is Bouwtoezicht breed van toepassing voor zowel de plantoetser, de constructeur en de buiteninspecteur.

Reden dat de titel van deze 2e versie is aangepast.

Gewijzigde of aangevulde paragrafen ten opzichte van versie 1 zijn in de inhoudsopgave van de vernieuwde 2e versie in het rood vermeld.

Met deze Leidraad wordt u veel wijsheid toegewenst bij het opstellen van uw eigen VTH-beleid én bij het invullen van uw toekomstige rol, onder het motto: Je bent ervan en je blijft ervan.

Documenten

PDF document Download:Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb (1.63 MB)

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd.

De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd.

Het merendeel van de Bouwtoezicht collega's ging, bij het lezen van de titel, er min of meer van uit dat de Leidraad om constructieve veiligheid zou gaan.

Dat is echter niet het geval: de Leidraad is Bouwtoezicht breed van toepassing voor zowel de plantoetser, de constructeur en de buiteninspecteur.

Reden dat de titel van deze 2e versie is aangepast.

Gewijzigde of aangevulde paragrafen ten opzichte van versie 1 zijn in de inhoudsopgave van de vernieuwde 2e versie in het rood vermeld.

Met deze Leidraad wordt u veel wijsheid toegewenst bij het opstellen van uw eigen VTH-beleid én bij het invullen van uw toekomstige rol, onder het motto: Je bent ervan en je blijft ervan.

Documenten

Bron: COBc 10-10-2023