Werkwijze voor proefprojecten

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en gevolgklassen  zal op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) inwerking treden. Met de inwerkingtreding van de wet worden private kwaliteitsborgers geïntroduceerd. Deze kwaliteitsborgers gaan er op toezien dat het te bouwen bouwwerk voldoet aan de wet- en regelgeving uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het werk van de kwaliteitsborging heeft betrekking op de bouwtechnische toets voorafgaand aan de bouw en het toezichthouden tijdens de bouw. De Wkb beoogd gefaseerd ingevoerd te worden. Alle bouwwerken worden ingedeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3).

Een bestuursakkoord1 is opgesteld voor gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken waarvoor de gevolgen bij een falend systeem beperkt zijn. Het bestuursakkoord regelt onder meer de rol van de gemeente na invoering van de wet. Ook bevat het afspraken over de voorwaarden waaronder de wet kan worden ingevoerd. Vijf jaar na invoering (niet eerder dan 2029) zal – na een evaluatie - worden bepaald of de Wkb ook geldt voor overige bouwwerken (de gevolgklassen 2 en 3). Het bestuursakkoord2 stelt dat de ervaringen van gevolgklasse 1 niet automatisch leiden tot conclusies over de gevolgklassen 2 en 3. Dit omdat deze van een andere orde zijn en vragen om eigen afspraken en uitgangspunten. Een voorstel voor uitbreiding naar de gevolgklassen 2 en 3 moet vooraf aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Relatie met de rol en positie van de brandweer

Zoals beschreven bestaat alleen voor gevolgklasse 1 een bestuursakkoord. De rol en positie van de brandweer voor het bouwtechnische gedeelte (bouwplantoetsing) is daar niet in vastgelegd. Dat dit in gevolgklasse 1 niet geregeld is, is gezien het type bouwwerken niet problematisch. Het feit dat proefprojecten momenteel al in de gevolgklassen 2 en 3 worden uitgevoerd - en de verwachting dat het aantal zal gaan toenemen - maakt het problematisch. Dit maakt het problematisch, omdat deze proefprojecten de systematiek van gevolgklasse 1 volgen, waarin de rol en positie van de brandweer niet geregeld is. Daarentegen is de rol en positie van de brandweer in de gevolgklassen 2 en 3 des te belangrijker, vanwege de hogere complexiteit van de bouwwerken. Dit document beschrijft daarom hoe Brandweer Haaglanden betrokken is/wil worden bij proefprojecten in de gevolgklassen 2 en 3.

PDF document Download:Werkwijze voor proefprojecten (1.77 MB)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en gevolgklassen  zal op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) inwerking treden. Met de inwerkingtreding van de wet worden private kwaliteitsborgers geïntroduceerd. Deze kwaliteitsborgers gaan er op toezien dat het te bouwen bouwwerk voldoet aan de wet- en regelgeving uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het werk van de kwaliteitsborging heeft betrekking op de bouwtechnische toets voorafgaand aan de bouw en het toezichthouden tijdens de bouw. De Wkb beoogd gefaseerd ingevoerd te worden. Alle bouwwerken worden ingedeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3).

Een bestuursakkoord1 is opgesteld voor gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken waarvoor de gevolgen bij een falend systeem beperkt zijn. Het bestuursakkoord regelt onder meer de rol van de gemeente na invoering van de wet. Ook bevat het afspraken over de voorwaarden waaronder de wet kan worden ingevoerd. Vijf jaar na invoering (niet eerder dan 2029) zal – na een evaluatie - worden bepaald of de Wkb ook geldt voor overige bouwwerken (de gevolgklassen 2 en 3). Het bestuursakkoord2 stelt dat de ervaringen van gevolgklasse 1 niet automatisch leiden tot conclusies over de gevolgklassen 2 en 3. Dit omdat deze van een andere orde zijn en vragen om eigen afspraken en uitgangspunten. Een voorstel voor uitbreiding naar de gevolgklassen 2 en 3 moet vooraf aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Relatie met de rol en positie van de brandweer

Zoals beschreven bestaat alleen voor gevolgklasse 1 een bestuursakkoord. De rol en positie van de brandweer voor het bouwtechnische gedeelte (bouwplantoetsing) is daar niet in vastgelegd. Dat dit in gevolgklasse 1 niet geregeld is, is gezien het type bouwwerken niet problematisch. Het feit dat proefprojecten momenteel al in de gevolgklassen 2 en 3 worden uitgevoerd - en de verwachting dat het aantal zal gaan toenemen - maakt het problematisch. Dit maakt het problematisch, omdat deze proefprojecten de systematiek van gevolgklasse 1 volgen, waarin de rol en positie van de brandweer niet geregeld is. Daarentegen is de rol en positie van de brandweer in de gevolgklassen 2 en 3 des te belangrijker, vanwege de hogere complexiteit van de bouwwerken. Dit document beschrijft daarom hoe Brandweer Haaglanden betrokken is/wil worden bij proefprojecten in de gevolgklassen 2 en 3.

Bron: Brandweer Haaglanden (04-08-2022) 14-08-2023