Nieuws 2022

Lijst van vragen inzake voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over brief van de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2021 inzake de Voortgang Omgevingswet december 2021 (33118, nr. 209).

Kaarten dragen bij aan concretisering wetsteksten

ProRail en Rijkswaterstaat zijn in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet druk bezig met het digitaliseren van informatie om kaarten te maken waarop onder andere staat aangegeven waar beperkingen gelden voor activiteiten

Kijk mee met gemeente die VNG werkplaats omgevingsplan doet!

Wilt u leren van een gemeente die in een VNG werkplaats omgevingsplan bezig is met het maken van een omgevingsplan? Dan kan dat door u aan te sluiten bij de ‘2e ring’ van de VNG werkplaats omgevingsplan.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 12 januari 2022

Inhoud: Save the date: Schakeldag op 8 maart! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Werkboeken aansluiten, inregelen, beproeven Nieuws van en voor gemeenten Oefenen Regionaal nieuws RIO's Online bijeenkomsten bijwonen of terugkijken Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten.