Nieuws 2019

Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

Samen werken aan omgevingsagenda's

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. Maar wat zijn dat nu precies en hoe staat het ermee?

Kamerbrief over advisering Integrale Adviescommissie Omgevingswet en over vervolgproces EK behandeling stelselherziening

Minister Ollongren (BZK) geeft informatie aan de Eerste Kamer over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en stuurt ze de adviezen van de Integrale Adviescommissie.

Stemmingsoverzicht Eerste Kamer inzake Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 64

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Kamerbrief over waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de waardering van de na het debat nieuw ingediende of gewijzigde amendementen.

Omgevingswetproject mogelijk alsnog afgeblazen?

Gefronste wenkbrauwen. Het staat er toch echt: “een go / no go-moment”. In haar brief van 11 januari jl. aan de Eerste Kamer refereert minister Ollongren aan een eerder verzoek van de Kamer om te komen tot een (wettelijke) voorziening om “een samenhangende parlementaire afweging te kunnen maken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet”

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet: graag uw inbreng

De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.

mailing omgevingsloket online 25 februari 2018

Inhoud: Niet alle berichten van ingediende sloopmeldingen worden verzonden Omgevingsloket niet beschikbaar donderdag 28 februari tussen 17.00 en 21.00 uur Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 7 maart

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 1, 19 februari 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid

Consultatie standaarden voor omgevingsdocumenten van start

De consultatie over de standaarden voor omgevingsdocumenten is gestart. Denk mee en dien voor 22 maart via het consultatieformulier uw reactie in.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 7 maart

In 2019 komt er een nieuwe release Omgevingsloket online (release 2.15). Naar verwachting bestaat deze uit 4 deelreleases.

Invoeringsbesluit Omgevingswet: aandacht voor complexiteit

In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet vragen we aandacht voor de complexiteit van het stelsel en voor de uitvoerbaarheid van de regels door gemeenten. Het Invoeringsbesluit is een volgende stap naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht.

2019: Sterker inzetten op oefenen met de Omgevingswet

Met nog een kleine twee jaar tot inwerkingtreding wil de VNG meer gemeenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met het werken volgens de Omgevingswet. Daarom is er ook in 2019 vanuit het VNG-programma Invoering Omgevingswet veel aandacht voor het oefenen met pilots en praktijkproeven.