Nieuws 2019

Kamerbrief over proces van behandeling van de wetgevingsproducten van de Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Omgevingsloket online 11 januari 2019

Inhoud: Automatisch opschonen weer van start

Consultatie STOP/TPOD v0.97

Van 28 januari tot 22 maart 2019 ligt versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden in consultatie. Op basis van de 0.97 versie van deze "STOP/TPOD" standaarden kunnen softwareleveranciers starten met de ontwikkeling van maatwerksoftware voor de bevoegde gezagen

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek aan huidige vergunningvrije bouw uit Bijlage II Bor

Tot eind vorig jaar lagen de Invoeringsbesluiten onder de Omgevingswet ter consultatie. De Minister streeft er naar om de Invoeringsbesluiten in het voorjaar van 2019 bij de Kamers in voorhangprocedure te brengen. In de Invoeringsbesluiten is nu ook voor het eerst te lezen hoe het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet is uitgewerkt. Zo ook het nieuwe vergunningvrije bouwen. Het vergunningvrij bouwen, dat door middel van een knip is opgesplitst in bouwtechnisch vergunningvrij bouwen en het planologisch/esthetisch vergunningvrij bouwen en gebruiken, de omgevingsplanactiviteit genoemd, is opgenomen in het Besluit Bouwwerken leefomgeving.