Nieuws 2023

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit november 2023

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2023 13 onderwerpen o.a. informatie over het webinar verduurzaming particuliere verhuur op 14 december 2023, circulair bouwen, de lancering van de nationale aanpak biobased bouwen, aanpassing van de subsiddieregeling voor VvE's en meer interessante onderwerpen over de gebouwde omgeving.

Nieuwsbrief Implementatie 30 november 2023

Inhoud: Kop van Noord-Holland legt innovatieve verbindingen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 'Samenwerken om de Omgevingswet tot een succes te maken’ Oefenen Productie naar het omgevingsloket DSO Community Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten

Nieuwsbrief Implementatie 16 november 2023

Inhoud: Is uw dienstverlening klaar voor de start? Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan! Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Grip op het omgevingsplan met een integrale blik Oefenen Nieuws voor gemeenten DSO Community Nieuw op IPLO Bijeenkomsten

Transponeringstabellen vergunningvrij bouwen gepubliceerd

De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

Online bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet op 16 november

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet organiseert op donderdag 16 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur voor de 7-de keer een online bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet

Mailing Omgevingsloket online, 6 november 2023

Inhoud: Afbouw Omgevingsloket online (OLO) Nieuwe certificaten Omgevingsloket: vervanging certificaat INR op 10 november. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!

Benoeming regeringscommissaris Omgevingswet

Hoogleraar Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. Hij gaat de nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel. De regeringscommissaris Omgevingswet draagt bij aan het bewaken en borgen van de kwaliteit en eenheid van het stelsel. Met de Omgevingswet wordt de wet- en regelgeving van het omgevingsrecht gebundeld in één stelse

Checklist: Klaar voor wijzigen van omgevingsplan met STOP?

Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.

Nieuwsbrief Implementatie 2 november 2023

Inhoud: Schakeldag 2023: vragen stellen en kansen benutten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) DSO Community Oefenen Archiveren en beheer van toepasbare regels Nieuws voor gemeenten Samen aan de slag met water in Delfland Nieuw op IPLO Bijeenkomsten

Verzamelwet Omgevingswet 2023 is gepubliceerd

De Verzamelwet Omgevingswet 2023 is op vrijdag 27 oktober gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet worden onvolkomenheden in de Omgevingswet gerepareerd en artikelen gewijzigd.

Zorgen om invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.

Kamerbrief met toezeggingen over de Omgevingswet

Tijdens het mondeling overleg van 24 oktober heb ik uw Kamer enkele toezeggingen gedaan met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Ik hecht er waarde aan om deze toezeggingen helder op papier te zetten, zodat voor de Kamer duidelijk is welke acties ik zal verrichten om de Kamer tot aan 1 januari alsook na 1 januari 2024 goed te blijven informeren over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Verslag Eerste Kamer over Wet kwaliteitsborging dinsdag 24 oktober 2023

In het ongecorrigeerde verslag is te lezen wat de Senatoren en de minister over de invoering van de Wet kwaliteitsborging hebben gezegd, en welke toezeggingen de minister tijdens dit debat heeft gedaan.

Nieuwe werkwijze omgaan met Ow/Wkb in het BAG- en WOZ-proces

woensdag 25 oktober 2023 De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten met deze gevolgen om moeten gaan.

Antwoorden op Kamervragen over ontvlechting van Wkb en Omgevingswet

Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet (Ow). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.