HU – Erfgoedopleidingen

Wilt u zich verder verdiepen in de wereld van de erfgoedzorg? Bij de Hogeschool Utrecht kunt u vier erfgoedopleidingen volgen.

 

Post-bacheloropleiding Bouwhistorie & Restauratie

Deze opleiding geeft u een onmisbaar fundament voor de monumentenzorg. Inzicht in de bouwgeschiedenis, constructies en materialen van het gebouw is immers de basis voor planvorming bij restauratie, onderhoud en herbestemming. Na het eerste gemeenschappelijke jaar volgt specialisatie in Bouwhistorie of Restauratie. De leslijn Bouwhistorie is bedoeld voor personen met belangstelling voor alle facetten van de historische bouwkunst. De leslijn Restauratie baseert zich niet alleen op oude bouwtechniek, maar onderwijst ook eigentijdse kennis waarmee we oude gebouwen een toekomst kunnen geven.

Meer informatie over de post-bacheloropleiding Bouwhistorie & Restauratie

Post-bacheloropleiding Erfgoed & Ruimte

Tijdens deze opleiding leert u een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. De opleiding biedt nieuwe carrièreperspectieven op het snijvlak van deze beleidsterreinen. Aan bod komen thema’s als bouw- en cultuurhistorie, wet- en regelgeving en ruimtelijke planvorming.

Meer informatie over de post-bacheloropleiding Erfgoed & Ruimte

Cursus Monumentenzorg

Wilt u in een kort tijdsbestek actuele kennis opdoen op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie en regelgeving? Dan is de bachelorcursus Monumentenzorg iets voor u. De lesstof, een mix van theorie en praktijk, is opgebouwd rond drie thema’s: Historie & Geografie; Beleid & Regelgeving & Financiën; Het gebouwde monument.

Meer informatie over de bachelorcursus Monumentenzorg

Open avond

Tussen half mei en begin juni hebben we een groot aantal online open avonden georganiseerd. We zijn nu aan het kijken hoe we de open avond in het najaar gaan vormgeven. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Maak een alert aan en ontvang een bericht zodra er meer bekend is.

 

 

 

 

HU – Erfgoedopleidingen
Postadres

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Tel:

088 - 481 88 88

Email:info@hu.nl Website:https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen