HU – Erfgoedopleidingen

Wilt u zich verder verdiepen in de wereld van de erfgoedzorg? Bij de Hogeschool Utrecht kunt u vier erfgoedopleidingen volgen.

 

Post-bacheloropleiding Bouwhistorie & Restauratie

Deze opleiding geeft u een onmisbaar fundament voor de monumentenzorg. Inzicht in de bouwgeschiedenis, constructies en materialen van het gebouw is immers de basis voor planvorming bij restauratie, onderhoud en herbestemming. Na het eerste gemeenschappelijke jaar volgt specialisatie in Bouwhistorie of Restauratie. De leslijn Bouwhistorie is bedoeld voor personen met belangstelling voor alle facetten van de historische bouwkunst. De leslijn Restauratie baseert zich niet alleen op oude bouwtechniek, maar onderwijst ook eigentijdse kennis waarmee we oude gebouwen een toekomst kunnen geven.

Meer informatie over de post-bacheloropleiding Bouwhistorie & Restauratie

Kom naar de open avond op 19 maart 2019 of  op 11 juni 2019. Meer informatie

 

Post-bacheloropleiding Erfgoed & Ruimte

Tijdens deze opleiding leert u een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. De opleiding biedt nieuwe carrièreperspectieven op het snijvlak van deze beleidsterreinen. Aan bod komen thema’s als bouw- en cultuurhistorie, wet- en regelgeving en ruimtelijke planvorming.

Meer informatie over de post-bacheloropleiding Erfgoed & Ruimte

Kom naar de open avond op 19 maart 2019 of  op 11 juni 2019. Meer informatie

 

Cursus Monumentenzorg

Wilt u in een kort tijdsbestek actuele kennis opdoen op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie en regelgeving? Dan is de bachelorcursus Monumentenzorg iets voor u. De lesstof, een mix van theorie en praktijk, is opgebouwd rond drie thema’s: Historie & Geografie; Beleid & Regelgeving & Financiën; Het gebouwde monument.

Meer informatie over de bachelorcursus Monumentenzorg

Kom naar de open avond op 19 maart 2019 of  op 11 juni 2019. Meer informatie

Cursus Duurzame Monumentenzorg

Verduurzaming van monumenten neemt een steeds grotere vlucht. Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen het behoud van monumentale waarden en het verbeteren van energieprestaties en comfort. Het energetisch verbeteren van monumentale gebouwen is bij uitstek maatwerk. Het kunnen toepassen van energiebesparende en comfort verhogende aanpassingen binnen gebouwen staat niet op zichzelf maar is een integraal vraagstuk dat vraagt om een verantwoorde aanpak. In de zesdaagse bachelorcursus leert u op verantwoorde en onderbouwde manier keuzes te maken om monumentale panden energetisch te verbeteren.

Meer informatie over de bachelorcursus Duurzame Monumentenzorg

Kom naar de open avond op 19 maart 2019 of  op 11 juni 2019. Meer informatie

 

 

HU – Erfgoedopleidingen
Postadres

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Tel:

088 - 481 88 88

Email:info@cvnt.nl Website:https://werkentijdensstudie.nl/

September

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
Bouwhistorie & Restauratie September 2019 Duur: 2 jaar Utrecht
Erfgoed & Ruimte September 2020, Duur: 1 jaar Utrecht € 5.000,00
Voor losse modules is er nog wel mogelijkheid tot inschrijven
Monumentenzorg September 2020, Duur: 7 maande Utrecht
Voor losse modules is er nog wel mogelijkheid tot inschrijven