Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen

Met Schulinck Opleidingen (onderdeel van Wolters Kluwer) beschikt u altijd over actuele kennis binnen het Omgevingsrecht in Nederland. Via online kennisbanken, opleidingen, modules en helder advies van onze experts bieden wij gemeenten en andere organisaties juridische informatie.

Wilt u voorop lopen met goed gekwalificeerde medewerkers? En hiermee het succes van uw organisatie nog verder optimaliseren? Met de opleidingen van Schulinck Opleidingen bent u altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen. Wij bieden zowel open inschrijving opleidingen als incompany opleidingen.

Wij werken met een inhoudelijke juridische helpdesk en weten daarom goed tegen welke problemen u in de praktijk aanloopt. De vele vragen die wij krijgen via de juridische helpdesk vertaalt Schulinck Opleidingen door in een uitgekiend aanbod aan opleidingen. Hiermee maken wij een verbinding tussen de problematiek van elke dag en de wetgeving.

Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen en praten wij u bij over de laatste actuele stand van zaken. Daarnaast behandelen wij veel casuïstiek. Ook kunt u altijd tijdens onze opleidingen eigen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bij ons aandragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

https://www.schulinck.nl/opleidingen-trainingen-omgevingsrecht-omgevingswet

 

Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Bezoekadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Postadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Tel:

077 – 390 26 13

Email:Schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com Website:https://www.schulinck.nl/

Opleidingen

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
3-daagse opleiding Omgevingswet 28 mei, 4 en 11 juni Utrecht € 1.625,– per deelnemer excl.
n deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief.
Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de 6 juni 20324 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe met het stelsel van de Omgevingswet concreet werk gemaakt kan worden van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Onderwerpen als de bekende gemeentelijke watertaken, de verantwoordelijkheidstoedeling, de rol van de omgevingsvisie, het niet verplichte rioleringsprogramma en het bouwrijp maken van gronden bij nieuwbouw komen uitgebreid aan bod. Vertrekpunt hierbij zijn de regionale en op locatie te treffen technische maatregelen
Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet 11 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het schadevergoedingsrecht (planschade en nadeelcompensatie), actuele jurisprudentie hieromtrent en de regeling onder de Omgevingswet en Algemene wet bestuursrecht
DSO: van juridische naar toepasbare regels 13 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels over de fysieke leefomgeving. In deze cursus staat de dienstverlening centraal binnen het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe draagt het DSO bij aan samenhangende dienstverlening, van juridische regel tot vragenboom, van gemeente tot rijk.
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet 20 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
n één dag wordt u bijgepraat over de nieuwe regels bij Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingwet
Het overgangsrecht van de Omgevingswet 20 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
n deze eendaagse opleiding krijgt u een praktische toelichting op het overgangsrecht. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan en van vergunningen en algemene regels naar milieubelastende activiteiten.
Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet 25 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens de eendaagse opleiding worden de basisbeginselen van onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet uitgelegd.
Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht 27 juni 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in het gebieds- en soortbeschermende natuurbeschermingsrecht in Nederland. In dat kader zal onder meer worden ingegaan op de stikstofproblematiek en recente soortencasussen zoals de das en de wolf
Opfrisdag Omgevingswet 17 september 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In één dag heeft u weer een actueel beeld over hoe de Omgevingswet ook alweer werkt en wat de laatste ontwikkelingen hierbij zijn.
Milieu in de Omgevingswet 19 & 26 september 2024 Utrecht € 1.080,00 per deelnemer excl.
Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activitei", uit
Praktisch procederen in het omgevingsrecht 19 september 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze ééndaagse opleiding krijgt u alle praktische ins en outs te horen over procederen tegen besluiten als bedoeld in – met name – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro), rondom actuele thema’s, en aan de hand van recente jurisprudentie.
De omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken 26 september 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Deze ééndaagse cursus gaat over de maatgevende vergunning om te mogen bouwen onder de Omgevingswet. De cursus behandelt alle bijzonderheden met betrekking tot deze omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit.
Een frisse blik op erfgoed 26 september 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaven: van archeologie, monumenten, landschappen en geschiedenis naar identiteit als instrument voor integrale gemeentelijke doelstellingen.
Werken met zorgplichten en maatwerk onder de Omgevingswet 1 oktober 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Na deze training heeft u een goed inzicht in de mogelijkheden van de Omgevingswet om andere keuzes te maken en op een andere manier te gaan regelen. Het geeft u handvatten om de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt toe te gaan passen.