Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen

Met Schulinck Opleidingen (onderdeel van Wolters Kluwer) beschikt u altijd over actuele kennis binnen het Omgevingsrecht in Nederland. Via online kennisbanken, opleidingen, modules en helder advies van onze experts bieden wij gemeenten en andere organisaties juridische informatie.

Wilt u voorop lopen met goed gekwalificeerde medewerkers? En hiermee het succes van uw organisatie nog verder optimaliseren? Met de opleidingen van Schulinck Opleidingen bent u altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen. Wij bieden zowel open inschrijving opleidingen als incompany opleidingen.

Wij werken met een inhoudelijke juridische helpdesk en weten daarom goed tegen welke problemen u in de praktijk aanloopt. De vele vragen die wij krijgen via de juridische helpdesk vertaalt Schulinck Opleidingen door in een uitgekiend aanbod aan opleidingen. Hiermee maken wij een verbinding tussen de problematiek van elke dag en de wetgeving.

Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen en praten wij u bij over de laatste actuele stand van zaken. Daarnaast behandelen wij veel casuïstiek. Ook kunt u altijd tijdens onze opleidingen eigen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bij ons aandragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

https://www.schulinck.nl/opleidingen-trainingen-omgevingsrecht-omgevingswet

 

Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Bezoekadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Postadres

Hulsterweg 82
5912 PL Venlo

Tel:

077 – 390 26 13

Email:Schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com Website:https://www.schulinck.nl/

Opleidingen

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
De vergunningverlener als omgevingsregisseur 12 december 2023 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
De Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de procedures rondom vergunningverlening. Na deze eendaagse opleiding weet u hoe u dit proces soepel, gestructureerd en correct kunt laten verlopen, rekening houdend met de verschillende belangen
Bouwen onder de Omgevingswet 12 december 2023 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
3-daagse opleiding Omgevingswet 19 december 2023 Utrecht € 1.625,– per deelnemer excl.
In deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 19 december 2023 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de Omgevingswet
Omgevingswet voor juristen 19 december 2023 Utrecht € 1.080,– per deelnemer excl.
Een 2-daagse opleiding over het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten van de Omgevingswet, het overgangsrecht en de voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedure van de omgevingsvergunning.
3-daagse opleiding Omgevingswet 9 januari 2024 Utrecht € 1.625,– per deelnemer excl.
In deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief
3-daagse opleiding Omgevingswet 16 januari 2024 Utrecht € 1.625,– per deelnemer excl.
In deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief
Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht 7 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in het gebieds- en soortbeschermende natuurbeschermingsrecht in Nederland. In dat kader zal onder meer worden ingegaan op de stikstofproblematiek en recente soortencasussen zoals de das en de wolf
Actualiteitendag Omgevingswet 27 februari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In één dag heeft u weer een actueel beeld over hoe de Omgevingswet ook alweer werkt en wat de laatste ontwikkelingen hierbij zijn
APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet 21 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl BTW
De eendaagse opleiding APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet is een interactieve opleiding over de verwerking van verordeningen in het omgevingsplan
Basiscursus Omgevingsplan 21 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Wat betekent het omgevingsplan voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie? Leer het in de eendaagse basiscursus Omgevingsplan. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen
Bouwen onder de Omgevingswet 26 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
De omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken 8 februari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Deze ééndaagse cursus gaat over de maatgevende vergunning om te mogen bouwen onder de Omgevingswet. De cursus behandelt alle bijzonderheden met betrekking tot deze omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 11 april 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de Omgevingswet
DSO: van juridische naar toepasbare regels 5 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels over de fysieke leefomgeving. In deze cursus staat de dienstverlening centraal binnen het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe draagt het DSO bij aan samenhangende dienstverlening, van juridische regel tot vragenboom, van gemeente tot rijk.
Een frisse blik op erfgoedbeleid 21 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaven: van archeologie, monumenten, landschappen en geschiedenis naar identiteit als instrument voor integrale gemeentelijke doelstellingen
Gezondheid en de omgevingswet 16 januari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In één dag leert u welke begrippen onder Gezondheid in het kader van de Omgevingswet worden gehanteerd en hoe u zelf gezondheid meeneemt bij de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.
Handhavingsjurist in de praktijk 27 februari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Na afloop van deze praktische ééndaagse cursus is uw kennis van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (dwangsom, bestuursdwang, etc.) opgefrist en verdiept. Tijdens de cursus worden situaties toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.
Het overgangsrecht van de Omgevingswet 7 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze eendaagse opleiding krijgt u een praktische toelichting op het overgangsrecht. Van bestemmingsplan naar overgangsplan en van vergunningen en algemene regels naar milieubelastende activiteiten
Milieu in de Omgevingsrecht 20 februari 2024 Utrecht € 1.080,– per deelnemer excl.
Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit
Milieu in de Omgevingsrecht 5 maart 2024 Utrecht € 1.080,– per deelnemer excl.
Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit
Omgevingsvisie in de praktijk 30 januari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl. BT
Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.
Omgevingswet de belangrijskte wijzigingen 26 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze ééndaagse opleiding worden de 10 belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet voor de gemeentejurist theoretisch en praktisch uitgelegd
Omgevingswet voor juristen 9 januari 2024 Utrecht € 1.080,– per deelnemer excl.
Een 2-daagse opleiding over het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten van de Omgevingswet, het overgangsrecht en de voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedure van de omgevingsvergunning.
Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet 27 februari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens de eendaagse opleiding worden de basisbeginselen van onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet uitgelegd.
Praktijkdag Omgevingsvergunning 23 januari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze praktijkdag gaan we praktisch en concreet aan de slag met de Omgevingswet. Hoe werkt het in de praktijk? Waar vind ik wat? Er wordt ingegaan op de theorie om vervolgens met casussen aan de slag te gaan.
Praktisch procederen in het omgevingsrecht 5 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Tijdens deze ééndaagse opleiding krijgt u alle praktische ins en outs te horen over procederen tegen besluiten als bedoeld in – met name – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro), rondom actuele thema’s, en aan de hand van recente jurisprudentie
Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet 8 februari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe met het stelsel van de Omgevingswet concreet werk gemaakt kan worden van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Onderwerpen als de bekende gemeentelijke watertaken, de verantwoordelijkheidstoedeling, de rol van de omgevingsvisie, het niet verplichte rioleringsprogramma en het bouwrijp maken van gronden bij nieuwbouw komen uitgebreid aan bod. Vertrekpunt hierbij zijn de regionale en op locatie te treffen technische maatregelen
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet 25 januari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze 1-daagse training leert u hoe u toezicht en handhaving toepast onder de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving. Tijdens de training wordt ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen met de huidige wetgevening.
Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 16 januari 2024 Utrecht € 599,– per deelnemer excl.
Na het volgen van deze eendaagse opleiding bent u weer volledig up to date en klaar voor de volgende stap naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en zijn de (reken-)regels voor het vergunningsvrij bouwen weer opgefrist.
verdiepingscursus omgevingsplan 18 aprl 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In deze ééndaagse training leert u hoe u op een gestructureerde manier het nieuwe omgevingsplan vorm kunt geven en hoe u daarbij bruidsschat en instructieregels meeneemt.
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet 23 januari 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
In één dag wordt u bijgepraat over de nieuwe regels bij Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.
Wijziging omgevingsplan en bopa 7 maart 2024 Utrecht € 650,– per deelnemer excl.
Behandelen van initiatieven tijdens de overgangsfase: Wijziging omgevingsplan of bopa? Tijdens deze eendaagse opleiding worden de twee procedures uitgebreid besproken.