Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica

 

 

 

 

De Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB), opgericht in 2005, is een initiatief van NLIngenieurs en de NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging). Met SKB willen NLIngenieurs en de NVBV de overdracht van actuele en toepasbare kennis bevorderen op het gebied van bouwfysica, regelgeving en milieu. De uitvoering van de opleidingen ligt bij PAO Techniek en Management

De opleidingen van de SKB zijn derhalve gericht op onderwerpen waarmee bouw- en installatietechnische ingenieurs, architecten en het gemeentelijk bouwtoezichthouders in hun beroepspraktijk te maken hebben. De onderwerpen bieden een theoretische onderbouwing van praktijkgerichte problemen die de bouwfysicus dient op te lossen.

De docenten van de SKB zijn allen professionals dankzij meerdere jaren ervaring in hun vakgebied en in het onderwijs. 

De opleidingen Bouwfysica  Bouwbesluitdeskundige en Milieu-Geluid en Bouwakoestiek worden verzorgd door PAO Techniek en Management (PAOTM). Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFH) verzorgt de opleiding Fire Safety Engineering. 

Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.paotm.nl of www.ifv.nl.
De opleidingen Bouwbesluitdeskundige en Bouwfysica gaan gegarandeerd door!

 

Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Postadres

p/a PAO Techniek en Management
Postbus 5048
2600 GA  Delft

Tel:

015-2784618

Email:info@paotm.nl Website:https://paotm.nl/nl/

Exra informatie

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs