Instituut voor bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht. Deze doelstelling realiseert het IBR primair door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht en het organiseren van onderwijs en studiedagen.


Meer over het IBR >>

De cursusagenda

Instituut voor bouwrecht
Bezoekadres

Anna van Buerenplein 47
2595 DA DEN HAAG

Postadres

Postbus 93077
2509 AB DEN HAAG

Tel:

070-3245544

Fax:

070-3282074

Email:info@ibr.nl Website:http://www.ibr.nl

Omschrijving

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen Woensdag 15 september 2021 Online € 445,00 excl. BTW
Online Studiemiddag De juridische aspecten van zonneparken Donderdag 16 september 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart Woensdag 22 september 2021 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 495,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Zekerheden in de bouw en vastgoed Donderdag 23 september 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot gebruiksfase (I t/m XII) Dinsdag 28 september 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 4.200,00 excl. BTW
Overige informatie: 12 dagdelen
Online Studiemiddag Actualiteiten Huurrecht Dinsdag 28 september 2021 Online € 355,00 excl. BTW
VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht Dinsdag 28 september 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 3.172,50 excl. BTW
Overige informatie: 9 dagdelen
Studieochtend De keus van de samenwerkingsvorm (II) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 5 oktober 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag De keus van het bouwcontractmodel (III) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 5 oktober 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor juristen Woensdag 6 oktober 2021 Online € 445,00 excl. BTW
Studiemiddag De koop en aanneming van nieuwbouwwoningen Donderdag 7 oktober 2021 Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht € 445,00 excl. BTW
Studiemiddag Reguleren van bouwen: van Wabo en Wro naar de Omgevingswet Vrijdag 8 oktober 2021 La Vie Meeting Center, Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Actualiteitencollege Wwft en het bouwrecht Dinsdag 12 oktober 2021 Online € 255,00 excl. BTW
Studieochtend De ontwerpfase (IV) (onderdeel Modulaire cursus), Dinsdag 12 oktober 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming (V) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 12 oktober 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Alternatieve Geschillenbeslechting: wat is ‘best for project’?, Woensdag 13 oktober 2021 KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag € 425,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Participatie in het omgevingsrecht: hoe geef ik het vorm en wat betekent het voor mijn project? Donderdag 14 oktober 2021 Online € 225,00 excl. BTW
Studieochtend De verplichtingen van de aannemer (VI) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 2 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Bouwtijd en vertraging (VII) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 2 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Actualiteitencollege Onteigeningsrecht; wetgeving, procedure en schadeloosstelling (i.s.m de VOA) Woensdag 3 november 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Studieochtend De prijs van het werk (VIII) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 9 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel? (IX) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 9 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Actualiteitencollege Bouwcontractenrecht Donderdag 11 november 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Congres inwerkingtreding Omgevingswet Vrijdag 12 november 2021 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Studieochtend Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 16 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 16 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht Donderdag 18 november 2021 Babylon Hotel, Bezuidenhoutseweg 53, Den Haag € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Geschillen voorkomen, oplossen en beslechten (XII) (onderdeel Modulaire cursus) Dinsdag 23 november 2021 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Van Bouwbesluit naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Woensdag 24 november 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Online Actualiteitencollege Planschade en nadeelcompensatie Donderdag 25 november 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Studiemiddag Vertragingsschade in de bouw Donderdag 25 november 2021 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 410,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Contracteren met de overheid Woensdag 1 december 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving Donderdag 2 december 2021 La Vie Meeting Center, Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Arbitrage in de bouw Woensdag 8 december 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht Dinsdag 14 december 2021 La Vie Meeting Center, Utrecht € 395,00 excl. BTW
Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht Woensdag 15 december 2021 Online € 355,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Nationaal en Europees Aanbestedingsrecht Donderdag 16 december 2021 La Vie Meeting Center, Utrecht € 695,00 excl. BTW