Instituut voor bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht. Deze doelstelling realiseert het IBR primair door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht en het organiseren van onderwijs en studiedagen.


Meer over het IBR >>

De cursusagenda

Instituut voor bouwrecht
Bezoekadres

Anna van Buerenplein 47
2595 DA DEN HAAG

Postadres

Postbus 93077
2509 AB DEN HAAG

Tel:

070-3245544

Fax:

070-3282074

Email:info@ibr.nl Website:http://www.ibr.nl

Omschrijving

Naam Duur/Tijd Locatie Prijs
Actualiteitencollege Jurisprudentie appartementsrecht Dinsdagmiddag 29 januari 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 435,00 excl. BTW
Studiemiddag Opleveringsperikelen Woensdag 30 januari 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Capita Selecta Algemene wet bestuursrecht Donderdag 31 januari 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 405,00 excl. BTW
Studiemiddag Hoe realiseren we wind- en zonne-energie: van vergunningverlening tot bouw- en onderhoudscontracten Dinsdag 5 februari 2019 KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23, Den Haag € 410,00 excl. BTW
Studiemiddag Aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten Donderdag 7 februari 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Koop van onroerende zaken (non-conformiteit en NVM-koopovereenkomst) Vrijdag 8 februari 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Inleiding in het private bouwrecht Woensdag 13 februari 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 410,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Wabo Donderdagmiddag 14 maart 2019 La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 € 435,00 excl. BTW
Studiemiddag Werken met een bouwteam en allianties: hoe effectieve samenwerking kan worden bevorderd Woensdag 20 maart 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 410,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Planschade en nadeelcompensatie Donderdagmiddag 28 maart 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 405,00 excl. BTW
Studiedag De UAV-GC 2005 toegepast Dinsdag 2 april 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 725,00 excl. BTW
VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht Woensdag 3 april 2019 La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 € 2760,00 excl. BTW
Overige informatie: Woensdag 3, 10 en 17 april, 15 en 22 mei, 5, 12 en 19 juni 2019
Back-to-back contracten Dinsdag 9 april 2019 KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23, Den Haag € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Huurrecht voor juristen in de bouw Donderdag 11 april 2019 KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23, Den Haag € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Van bestemmingsplan verbrede reikwijdte naar omgevingsplan Vrijdag 12 april 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling Dinsdag 14 mei 2019 La Vie Meeting Center Utrecht, Lange Viestraat 351 € 2193,00 excl. BTW
Overige informatie: Dinsdag 14 en 21 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2019
Studiemiddag Remedies bij niet-nakoming van verplichtingen uit een aannemingsovereenkomst Dinsdag 14 mei 2019 Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag De nieuwe Warmtewet in de praktijk Woensdag 15 mei 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Milieugebruiksruimte en flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht Donderdag 16 mei 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht 2019 Vrijdagmiddag 17 mei 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 405,00 excl. BTW
Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht Woensdag 22 mei 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 430,00 excl. BTW
Studieochtend Publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: omgevingsrecht en afvalstoffenrecht (I) Woensdag 5 juni 2019 Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (II Woensdag 5 juni 2019 Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein € 395,00 excl. BTW
Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II) Woensdag 5 juni 2019 Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein € 695,00 excl. BTW
Verdiepingscursus Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht (I) Donderdag 6 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
De voorbereiding van de aanbesteding en de inschrijving (II) Donderdag 6 juni 201 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (I t/m IV), Donderdag 6 juni 2019 (dagdeel I en II) en donderdag 20 juni 2019 (dagdeel III en IV) Donderdag 6 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 1325,00 excl. BTW
Studiemiddag Aansprakelijkheid voor bouwfouten Donderdag 13 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Contracten maken onder vigeur van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 Woensdag 19 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Contracten maken onder vigeur van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 Woensdag 19 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 395,00 excl. BTW
Studieochtend Natuurbeschermingsrecht in het algemeen (I) Donderdag 20 juni 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Studiemiddag Actuele jurisprudentie natuur (II) Donderdag 20 juni 2019 BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht € 395,00 excl. BTW
Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (III t/m IV) Donderdag 20 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 695,00 excl. BTW
Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (III t/m IV) Donderdag 20 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 695,00 excl. BTW
Lunchbijeenkomst Vertraging Woensdag 26 juni 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 295,00 excl. BTW
Actualiteitencollege Bouwcontractenrecht Woensdagmiddag 3 juli 2019 Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 € 405,00 excl. BTW