Nieuws 2022

Hugo de Jonge, de nieuwe minister van BWT

Het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en naast veel nieuwe ministers zijn er ook nieuwe ministeries. Lang werd er gesproken over de terugkeer van het ministerie van VROM. Dit is niet helemaal gelukt. Het is het ministerie van VRO geworden. Milieu in brede zin lijkt meer te zijn onderverdeeld en wordt deels Klimaat en Energie met minister Rob Jetten, maar valt ook deels onder Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit met minister Henk Staghouwer en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en nog een vierde minister voor natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

Wij hebben al eerder berichten geplaatst over de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari in werking treedt, maar hierbij ook nog het officiële bericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit dit ministerie op het gebied van wonen en verduurzaming.