Nieuws 2015

Leges zijn de molensteen om de nek van de private kwaliteitsborging

Voordat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen door de minister naar de ministerraad zal worden gestuurd is het eerst nog wachten op een aantal onderzoeksrapporten. Deze rapporten gaan eigenlijk allemaal over de financierbaarheid van het nieuwe stelsel. Het ene onderzoek richt zich meer op de maatschappelijke kosten en baten terwijl het andere rapport meer kijkt naar de administratieve lasten. Een derde rapport kijkt vervolgens naar wat het stelsel gaat kosten voor het bedrijfsleven. Wat de rapporten niet laten zien is in hoeverre bij de invoering van eerste fase van de wet (Gevolgklasse 1) de leges zullen afnemen. En dat blijkt uit de impactanalyses van gemeenten slechts beperkt te zijn.