Nieuws 2024

Onderzoek naar herijking enkele vluchtroute in woongebouwen

Hoe kan de enkele vluchtroute in woongebouwen worden herijkt, zodat deze weer beter aansluit op de uitgangspunten van de bouwregelgeving? Dat heeft het NIPV onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Nieuwe verbeterpunten bruidsschat en ontwerpdocumenten rijk

Voor gemeenten zijn er nieuwe verbeterpunten voor de toepasbare regels van de bruidsschat. Ook zijn een aantal eerdere verbeterpunten aangevuld. Als gemeente verwerkt u deze verbeterpunten zelf in uw toepasbare regels.

Nieuwsbrief Implementatie 4 april 2024

Inhoud: Het is geen sprint maar een marathon Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Indringend Ketentesten (IKT) fase 7 afgerond Nieuws voor gemeenten Oefenen Nieuw op Iplo.nl Bijeenkomsten

Claim vóór 1 mei jouw early bird ticket

Van 23 tot 26 september 2024 delen ruim 3000 experts uit de hele wereld vier dagen lang in het mooie Utrecht en andere steden in het land, hun passie en kennis over de leefbare groene stad met toekomst; de Future Green City. Als je, in welke vorm dan ook, bezig bent met publieke ruimte in stad en dorp, dan mag je dit congres niet missen.

Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

De Science-publicatie ‘Mandating indoor air quality for public buildings’ is een feit. In de bijdrage doen experts een oproep om de kwaliteit van binnenlucht te verankeren in wet- en regelgeving

Congresbundel ‘Met vertrouwen aan de start’

Onlangs verscheen de congresbundel naar aanleiding van de Dag van de Omgevingswet 2023

Managementsymposium en ALV 2024 inschrijving geopend

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden.

Wob-/Woo-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Het vierde en laatste deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek ‘veilig asbestsanering op hoogte’ en over werkbakken die aan een hijskraan hangen is gepubliceerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Handreiking: Eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen

Het Lente-akkoord is met een groep corporaties, ontwikkelaars en investeerders bezig met kennisontwikkeling en -deling op het vlak van biobased bouwen. De startpublicatie van deze groep is een handreiking over eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen. Hierin worden de 5 meest laagdrempelig toepasbare materialen besproken.

Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. De wijziging omvat het regelen van een ingebruiknamebesluit en een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht en vergunningvrije bouwactiviteiten.

Omgevingsloket: formulieren bouw/sloopveiligheid en stikstof

Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor vragen over stikstofemissies. Zo zijn de informatieplichten voor bouw- en sloopwerkzaamheden apart in te dienen. Controleer als bevoegd gezag en omgevingsdienst de routering hiervan

Kamerbrief over de gevolgen van recente asbestbranden

Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als antwoord op de vragen van het lid Van Kent (SP).

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 17, maart 2024

Inhoud: Start programma Erfgoed & Overheid Meerstemmig Monumentenbestand Opvolgers gezocht! Beurs monument Subsidienieuws Beheer en behoud van collecties in overheidsbezit Urban Heritage Strategies in War Time Uitgelicht Agenda

Nieuwsbrief 25 maart 2024

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'

Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen.