Nieuws 2020

Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen

De coronacrisis is van grote invloed op het werk van gemeenten. Dat beseffen we bij de VNG terdege en onlangs stuurden wij u daar een brief over. Ondertussen gaan alle andere gemeentelijke processen door. Met deze brief willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor de Wet op de kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Kamerbrief over het wonen op vakantieparken

Minister van Veldhoven (M&W) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van permanente bewoning van vakantieparken.

Beantwoording Kamervragen over artikel breedplaatvloeren

Minister Knops beantwoordt vragen over het bericht ‘Bizarre wending in bollenvloeren-dossier: inspectie en versterking onnodig’.

Vragen marktverkenning Omgevingswet software geactualiseerd

De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations geactualiseerd

Vier jaar geleden verscheen de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations. Met het oog op de komst van de Omgevingswet en de daarbij behorende modernisering van het externeveiligheidsbeleid is de handreiking geactualiseerd.

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet. Dit heeft direct ook gevolgen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die daarmee dan ook uitgesteld zal worden.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 8 april

Woensdag 8 april 2020 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

'We gaan voor een warme overdracht naar de Wkb.'

Else Poortvliet is voorzitter van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Bij de gemeente Den Haag is zij manager van de afdeling vergunningen en toezicht. Else is lid van het regieoverleg voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. We treffen haar in een vrijwel uitgestorven stadskantoor. Verreweg de meeste mensen werken thuis vanwege de coronacrisis.

Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Nieuwsbrief 30 maart 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Is straks met de invoering van de Wkb de Architect aan Zet?

“Het leeft nog helemaal niet binnen de branche, terwijl het volgend jaar al de nieuwe realiteit is.” René Onsia, Onsia Architectuur, vraagt zich af of architecten zich wel realiseren wat er gaat veranderen als in 2021 als de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) van kracht is. Zelf heeft hij er onbedoeld aan kunnen proeven toen hij meedeed in 2015 aan Architect aan Zet, een initiatief dat de Gemeente Rotterdam. “Groot verschil is dat ik bij Architect aan Zet zelf de kwaliteitsborger was, terwijl straks deze rol wordt vervuld door een externe partij.”

Alle activiteiten VBWTN tot en met 1 juni afgelast

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet waarbij is aangegeven dat bijeenkomsten, activiteiten en congressen tot en met 1 juni niet mogen plaatsvinden heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de diverse bijeenkomsten van de Vereniging BWT Nederland. De Roadshows en het Toezichthouders en Handhaverscongres gaat dan ook niet door!

Afstand houden en vaak meer dan anderhalve meter

Nu het coronavirus Nederland tot op het bot raakt, krijgt veiligheid voor de bouwtechneut een bredere dimensie dan alleen constructieve veiligheid of brandveiligheid. Afstand houden is het devies om besmettingen te voorkomen. Ik zie bij supermarkten borden staan die aangeven dat we minimaal anderhalve meter van elkaar moeten blijven en op de grond van de drogist is zelfs een meetband geplakt die aangeeft om in de rij voldoende afstand van elkaar te houden. Het is dan ook bijzonder dat juist nu het voldoende afstand nemen geregeld gaat worden in het Bouwbesluit, zij het om een andere reden dan het coronavirus.

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket online

Sinds maandag 23 maart 13.30 uur is er een storing in het berichtenverkeer Omgevingsloket online. De oorzaak wordt onderzocht en er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. Wij houden u op de hoogte via de website. Excuses voor het ongemak