Nieuws 2020

Impactanalyse Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG gepubliceerd

VNG Realisatie heeft de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten onderzocht. De invoering van de Wkb is een stelselwijziging tegen de achtergrond van de stelselwijziging die de Omgevingswet met zich meebrengt. In de analyse is gekeken naar de gevolgen van de Wkb voor bouwwerken in gevolgklasse 0 (vergunningsvrij bouwen) en 1. Dit zijn bouwwerken in de laagste risicoklassen. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wkb voor deze gevolgklassen is 1 januari 2022, tegelijk met de Omgevingswet.