Kamerbrief diverse onderwerpen verduurzaming gebouwde omgeving

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen rond verduurzaming in de gebouwde omgeving. De minister gaat onder meer in op het Nationaal Isolatieprogramma, de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren en hoe het aanbod van het Warmtefonds kan worden gecontinueerd

PDF document Download:Kamerbrief diverse onderwerpen verduurzaming gebouwde omgeving (214.2 KB) PDF document Download:Roadmap prestatieborging (hybride) warmtepompen (144.81 KB)
In deze roadmap werken installateurs, fabrikanten en overheid gezamenlijk uit hoe tot een prestatieborging van verwarmingsinstallaties met (hybride) warmtepompen gekomen kan worden. Doel van de prestatieborging is om een woningeigenaar of bewoner zekerheid te geven dat, bij normaal en te verwachten gebruik, de (hybride) warmtepomp een vooraf bepaalde prestatie levert bij het verwarmen van de woning.
PDF document Download:Rapportage verkenning monitoringssystematiek Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (335.25 KB)
Dit rapport verkent de wenselijkheid en mogelijke oplossingsrichtingen van een monitor voor de invulling van de vergewisplicht van gemeenten bij de warmtetransitie. In de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie staat dat voordat gestopt kan worden met het gebruik van aardgas, gemeenten zich ervan moeten vergewissen dat een duurzaam warmtealternatief beschikbaar is.
PDF document Download:Jaarverslag Stichting Nationaal Warmtefonds 2 2023 (1.13 MB) PDF document Download:Onderzoek normering verwarmingssystemen (3.58 MB)
In deze studie zijn de mogelijke methodieken vergeleken en uitgewerkt, waarmee op praktische wijze kan worden bepaald of een verwarmingssysteem voldoet aan de grenswaarde voor de Waarde van Energieprestatie en of de terugverdientijd maximaal 7 jaar is
PDF document Download:Doenvermogen woningeigenaren bij ingang nieuwe normering verwarmingsinstallaties (5.28 MB)
Dit rapport onderzoekt hoe woningeigenaren verwachten dat de overstap van een cv-ketel naar een (hybride) warmtepomp voor hen zal gaan en in hoeverre dit aansluit bij hun doenvermogen

Bron: Rijksoverheid 29-05-2024