Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Om circulair te kunnen bouwen, heb je voldoende en kwalitatief goed circulair materiaal nodig. Dat is er nu nog niet. Daarom gaat een brede groep ketenpartijen samenwerken, onder regie van het ministerie van BZK. Ook Bouwend Nederland is hierbij betrokken. Deze samenwerkingsverklaring moet zomer 2025 leiden tot een bouwmaterialenakkoord. In de glasbranche is Vlakglas Recycling Nederland een goed voorbeeld van wat er mogelijk is.

Het verduurzamen van de bouw en de bouwmaterialenindustrie is belangrijk om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie. Bouwbedrijven hebben materiaalvolumes nodig, die bovendien voldoen aan de geldende milieunormen en kwaliteitseisen. Op dit moment keert slechts een klein aandeel van het bouw- en sloopafval in zijn oorspronkelijke vorm terug in de bouw. Daardoor blijft de instroom van primaire grondstoffen hoog.

De samenwerkingsverklaring die 22 mei werd getekend, moet hier verandering in brengen. In deze verklaring spreken partijen af om de randvoorwaarden voor een verdergaande verduurzaming inzichtelijk te maken. Op basis hiervan wordt er een bouwmaterialenakkoord opgesteld, dat verduurzaming in de ketens van onder andere beton, staal, isolatie, gips en hout stimuleert. Dat akkoord moet er voor de zomer van 2025 zijn.

Thema’s die in het bouwmaterialenakkoord een rol zullen spelen: inzicht in vrijkomende materialen, betrokkenheid van (publieke) opdrachtgevers, handhaving, energie-infrastructuur, verlaging van de transactiekosten, stimuleren van hergebruik en monitoring.    

Vlakglas Recycling Nederland

Een goed voorbeeld, is te vinden in de glasbranche. Deze branche heeft – op initiatief van vakgroep Glas van Bouwend Nederland - al ruim 20 jaar een vrijwillig opgezet UPV-systeem. De Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid is een combinatie van regels die ervoor zorgen dat bedrijven die producten maken óók verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en hergebruiken van het afval van die producten. Vlakglas Recycling is nu bezig om de stap naar hergebruik van glas te zetten, en deelt zijn kennis graag.

Meer inspirerende voorbeelden

Bron: BouwendNederland 20-06-2024