CO2-ARM BETON WORDT STANDAARD VOOR GROTE VASTGOEDONTWIKKELAARS EN BOUWERS

Vastgoedontwikkelaars BPD (regio Noord-West), Achmea Real Estate, Synchroon en het Rijksvastgoedbedrijf en bouwers Dura Vermeer (Bouw en Vastgoed), BAM (Bouw en Techniek), Heijmans (Woningbouw en Utiliteitsbouw) en de TBI-ondernemingen (Koopmans Bouwgroep, ERA Contour, Hazenberg en J.P. van Eesteren) gaan in de toekomst uitsluitend nog bouwen met CO2-arm beton. De partijen hebben gezamenlijk met het Betonakkoord een intentieverklaring uitgewerkt. Dinsdag 11 juni 2024 is de intentieverklaring ondertekend door de betrokken partijen, in het bijzijn van directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers.

De verklaring werd ondertekend op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. De vastgestelde CO2-waarden per kubieke meter beton die in het betonakkoord staan genoemd laten zien dat de lat hoog ligt. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord vult aan: “Deze intentieverklaring is een duidelijke boodschap naar de markt dat de verduurzaming van beton noodzakelijk en onontkoombaar is.” Dit initiatief helpt de bouwsector om met een eenduidige onderbouwing te komen voor hun werkwijze en inkoopkeuzes.

Het Betonakkoord constateert dat verduurzamen een drempel blijkt voor de betonindustrie. De vraag vanuit de vastgoedontwikkelaars lijkt tot op heden onvoldoende urgentie te geven en daarmee is de prikkel om te investeren beperkt. Het nieuwe akkoord moet hier verandering in brengen. Meer toelichting over de afspraken is te lezen in de intentieverklaring. Deze coalitie is de eerste in een reeks van coalities van vastgoedontwikkelaars op betongebied die de komende maanden wordt gelanceerd in de Grond-Weg en Waterbouw en Woning- en Utiliteitsbouw.

Over het Betonakkoord

Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. Binnen deze vier thema’s willen de ondertekenaars van het akkoord: de concurrentiekracht verbeteren, de werkgelegenheid laten groeien, de export vergroten en dat zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van der Vliet, secretaris Betonakkoord. Hij is bereikbaar via het e-mailadres martinjvandervliet@gmail.com

Bron: Betonakkoord 13-06-2024