Nieuws 2021

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht heeft als thema ‘een goede restauratie, hoe dan? ’. De bijeenkomst is op woensdag 13 oktober van 13.00 – 16.00 uur en vindt live plaats in Utrecht en online (stream via YouTube).

Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid.

Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Elk dak een waarde en zonpotentie

Wat zijn de mogelijkheden voor meer zonnepanelen op het historische dakenlandschap van Amersfoort? Met deze vraag maakte de gemeente Amersfoort eerst een waardenkaart voor de daken. Daarop droeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij aan het vertalen van die waarden naar een zonnepanelenkaart. Doel ervan is om burgers en gemeenteraad te helpen een afweging te maken tussen behoud van de monumentale waarde van het dakenlandschap, en de mate waarin eigenaren hun binnenstadpand toch kunnen verduurzamen met zonnepanelen.

Webinar Platform Monumententoezicht ‘Toezicht en verduurzaming monumenten’

Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik

Nieuwsbrief - Gebouwd erfgoed voor gemeenten Nr. 1, januari 2021

Inhoud: Advies vragen bij de RCE vanwege een omgevingsvergunning; hoe werkt dat? Wegwijs in het rijksmonumentenregister Aandacht voor gevolgen groen erfgoed door droogte Hoe monumenten mee te nemen in de energietransitie? Deze gereedschapskist biedt handvatten Omgevingswet en cultureel erfgoed; praktische hulpmiddelen In beeld: het werk van een adviseur architectuurhistorie vanuit huis Ander kort nieuws Op de agenda