1. Bewustwording bestuur

Binnen gemeenten heeft het bestuur niet altijd de juiste hoeveelheid kennis over het beleid rond asbest in het algemeen en het toezicht op de asbestdaken in het bijzonder. De Omgevingsdiensten hebben de handhavingstaken in hun basispakket, maar het bevoegd gezag ligt in de meeste gevallen nog steeds bij de gemeente. Daarom is het van belang dat het bestuur vroegtijdig bewust is van de wetgeving. Hierbij kunt u gebruik maken van de bijgevoegde documenten/presentaties. Om uw bestuur goed te informeren is het van belang enig inzicht te hebben in de omvang van de problematiek in de gemeente. Nadat de inventarisatie is afgerond kunnen opnieuw keuzes gemaakt worden door het bestuur. Het is van belang dat u ook de andere punten in dit dossier goed bekijkt.  Een belangrijk punt daarbij is zeker nummer 4: Plan van aanpak.

Handige links