4. Plan van aanpak

Maak vervolgens een plan van aanpak en beschrijf daarin hoe de problematiek rond de asbestdaken in de gemeente kan worden aangepakt. Een handig hulpmiddel is onderstaande handhavingsmix:

Keuzes bij het opstellen van een plan van aanpak zijn bijvoorbeeld:

 • Wil de gemeente actief bezig zijn of neemt zij een meer passieve rol m.b.t. de verwijdering van de asbestdaken in de gemeente?
 • Hoe informeert de gemeente de eigenaren over wat er van hen verwacht wordt (Zie 5: Communicatie)?
 • Wil de gemeente de eigenaren verleiden om reeds vroeg aan de slag te gaan?
 • Hoe verleid de gemeente eigenaren (subsidies, verlaging op belastingen, belonen). Denk hierbij ook aan landelijke en provinciale mogelijkheden.
 • Eenvoudig maken om daken te saneren, ondersteuning bieden (Zie 6: Verleidingsmethoden)
 • Wat zijn mogelijke oplossingen met betrekking tot het tegelijkertijd verduurzamen?
 • Kan de gemeente al het werk in één keer aan of is fasering gewenst?
 • Gaan burgers bij grotere bewustwording ook eerder om een handhavingsverzoek vragen en is de gemeente daar klaar voor?
 • Welke keuze maakt de gemeente bij faseringen?
 • Welke kosten zijn hieraan verbonden en voor wie?
 • Kan het toezicht op de saneringen het werk aan?
 • Welk beleid gaat de gemeente opstellen afhankelijk van de keuzes die zijn gemaakt?
 • Als er nog geen beleid is, hoe gaat de gemeente om met particulieren die de daken kleiner dan 35 m2 zelf mogen verwijderen?
 • Maak afspraken met de ketenpartners om risico op illegale sanering en verspreiding van asbest in de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.