5. Communicatie

Zorg dat de gemeentelijke website op orde is en de juiste informatie geeft over asbest en het asbestdakenverbod. Dit is het eerste informatiepunt van de gemeente en kan het verschil maken tusssen kennis en onwetendheid bij burger en bedrijven.  

Afhankelijk van het plan van aanpak zal de nodige communicatie moeten plaatsvinden, zowel in- als extern. Daarbij blijft het van belang om een goed evenwicht te vinden tussen informeren over de noodzaak van het verwijderen van asbestdaken en het niet nodeloos ongerust maken van mensen. 

Er is communicatie nodig over veel aspecten. Denk daarbij aan:

  • Organiseren informatieavonden;
  • Bewustwording en het schetsen van verleidingsmiddelen aan doelgroepen: eigenaren van asbestdaken, zowel particulieren als bedrijven (ook woningcorporaties) en aan  burgers in het algemeen;
  • Verschillende mogelijkheden voorleggen.

Handige links