3. Herhaal de bewustwording bij het bestuur

Wanneer de omvang van de problematiek in de gemeente bekend is, is het ook mogelijk om een plan van aanpak op te stellen. Wil de gemeente een actieve rol spelen m.b.t. het informeren dan wel het stimuleren van eigenaren van de daken of past een meer passieve rol, waarbij pas in 2025 actie wordt ondernomen als de daken niet weg zijn.

Daarnaast moeten besluiten worden genomen of gemeenten zelf willen bijdragen aan de kosten en/of willen stimuleren dat er tegelijkertijd ook duurzame andere voorzieningen worden genomen.

Dit kan worden uitgewerkt in verschillende scenario’s, maar er kan ook eerst een keuze worden gemaakt, waarna een plan van aanpak wordt geschreven.