6. Verleidingsmethoden


Om eigenaren van asbestdaken nu al te motiveren tot het op een verantwoorde wijze vervangen van hun dak kan gedacht worden aan verleidingsmethoden. 

Mensen zijn gevoelig voor hulp door derden, ontzorging en een betaalbare oplossing.

Voorbeelden van ontzorgen zijn:

 • Voor particulieren kunnen gemeenten een gezamenlijke aanpak per straat of wijk organiseren waarbij bijvoorbeeld eerst instructie wordt gegeven hoe te handelen, verpakkingsmateriaal aanwezig is en een container in de directe nabijheid wordt geplaatst waar het asbest verpakt kan worden afgeleverd.
 • Mensen die niet zelf kunnen/willen handelen zouden geholpen kunnen worden bij een gezamenlijke aanbesteding
 • Gezamenlijk een aannemer inhuren om alle daken weer te vernieuwen.
 • Daarnaast kun je mensen ook verleiden door er een actie met zonnepanelen aan te koppelen.

Voorbeelden van financiële verleiding zijn:

 • Subsidies, waarbij de subsidie lager wordt naarmate men langer wacht en de einddatum dichterbij komt
 • Provinciale en gemeentelijke subsidies voor bedrijven, vaak ook in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen op het nieuwe dak. 

Er zijn meer verleidingsmethoden denkbaar die liggen echter niet allemaal binnen de invloedsfeer van gemeenten zelf:

 • Belastingvoordeel lokaal of landelijk,
 • (verlaagde premie) opstalverzekering na verwijdering daken,
 • vereenvoudiging proces inventarisatie voor daken,
 • provinciale subsidie,
 • combinatie met duurzaamheid (ontwikkelen nieuwe daken die tegelijkertijd al zonnepaneel zijn of goed geïsoleerde daken),
 • regels m.b.t. de verkoop van de woning wanneer nog een asbestdak aanwezig is,
 • lagere taxatie van de woning met een asbesthoudend dak (nieuw taxatieformulier met ingang van 1-4-2018)

 

Handige links