Inhoud toolbox asbestdaken

In deze toolbox wordt uitgegaan van een zekere kennis in het houden van toezicht op asbestsaneringen. Veel informatie daarover is te vinden op de website van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht en andere organisaties.

De documenten en websites waarnaar in deze toolbox wordt verwezen zijn geproduceerd door gemeenten en andere organisaties. De verantwoording voor deze documenten ligt bij die gemeenten en organisaties zelf. Check zelf of de inhoud ook voor uw gemeente/organisatie van toepassing is.

Vanuit de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht wordt enige controle uitgeoefend op de plaatsing van de documenten. 

De toolbox volgt het proces waarmee men aan de slag kan gaan om de asbesthoudende daken uit de gemeente te laten verwijderen. Bij ieder onderdeel zijn relevante documenten en links naar websites geplaatst. 

Inmiddels is ook door de Rijksoverheid een uitgebreide informatiewebsite gelanceerd. Kijk voor de meest actuele informatie, tips en praktijkvoorbeelden ook op www.asbestversnelling.nl