Leden van de werkgroep asbestdaken

De Werkgroep Asbestdaken doet haar werkzaamheden onder de vleugels van het Platform Grote Gemeenten van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

De Werkgroep Asbestdaken wil gemeenten faciliteren om op een efficiënte en effectieve manier eigenaren te bewegen bij het verwijderen van asbestdaken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een gezondere leefomgeving voor de burgers en kan men tijdig inspelen op het voldoen aan de wet en regelgeving.

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Henk Arink (Omgevingsdienst De Vallei)
Hannah de Bie (Gemeente Utrecht)
Ellen van Dijk-Geurtsen (Gemeente Utrecht)
Fons van Dongen (Gemeente Zaanstad)
Vincent Hilhorst (Gemeente Den Haag)
Hans van der Gracht (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Christ Schuurmans (Gemeente Utrecht)
Laura van Staaveren (Gemeente Groningen)
Wico Ankersmit (Vereniging BWT Nederland)