7. Monitoren voortgang

Uiteraard is het belangrijk om de inventarisatie van de asbestdaken up-to-date te houden zodat te zijner tijd zo nodig een goede handhavingsactie kan plaatsvinden.

Bedrijfsmatige verwijdering van asbestdaken wordt altijd teruggemeld aan gemeenten. De verwijdering door particulieren kan via afspraken met het afvalbrengstation of tijdens acties eenvoudig worden geregeld. Het is dan handig om een en ander direct bij te houden in de uitgevoerde inventarisatie zodat de stand van zaken goed te volgen is. T.z.t. is dan direct duidelijk welke daken nog gehandhaafd moeten worden. 

Het is goed de voortgang van het project regelmatig te evalueren en na te gaan of het gewenste doel gehaald wordt. Zo nodig moet de aanpak gewijzigd worden dan wel het doel worden bijgesteld, afhankelijk van de bestuurlijke wens in de gemeente.