2. Inventarisatie omvang asbestdaken problematiek

Er zijn diverse methoden beschikbaar om de omvang van de asbestdaken in beeld te brengen. De meeste methoden werken aan de hand van luchtfoto’s m.b.v. satellietbeelden.

De inventarisatie kan de volgende onderdelen bevatten:

  • bouwjaar (inclusief controle via de BAG);
  • functie (woonhuis, schuur, bedrijfspand e.d.);
  • oppervlakte van het dak;
  • hellingshoek en oriëntatie van elk dakvlak;
  • type dak;
  • kleur van het dakvlak;
  • textuur van het dakvlak;
  • aanwezigheid zonnepanelen.

Leg goed vast hoe de gegevens moeten worden opgeslagen, zodat deze later weer kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij controle of een dak daadwerkelijk is gesaneerd. Opslaan op adresgegevens/kadastrale gegevens is handig, maar ook een kaart met opsplitsing naar grootte van de percelen kan nuttig zijn.

Koppeling aan andere gemeentelijke systemen maakt het mogelijk diverse plannen door te rekenen, zowel op omvang als kosten. Ook is het op die manier mogelijk te selecteren op het soort eigenaar (particulieren, bedrijven, instellingen), die immers ieder hun eigen benaderingswijze hebben. Maak keuzes of en hoe je wilt stimuleren dat de daken verwijderd worden.

Met behulp van een globale rekensom en de kosten per te verwijderen m2 kan ook een voorbeeld worden gemaakt van de totale kosten. Uiteraard kunnen omgevingsfactoren erg van invloed zijn op de kosten: binnenstedelijk, moeilijke omstandigheden, buitengebied enz. Maak een voorbeeld met te verwachten kosten van diverse scenario’s. 

Handige links