8. Sanctioneren

Uiteindelijk zal gesanctioneerd moeten worden als aanschrijven niet helpt. Daarbij is uiteraard nog steeds de keuze om mensen nogmaals te waarschuwen, dan wel direct een dwangsom op te leggen of bestuursdwang uit te oefenen.

De wijze waarop gehandhaafd wordt is niet anders dan bij andere handhavingszaken al kan het wel om veel overtredingen ineens gaan, waardoor een goed plan van aanpak noodzakelijk is.

Nu al handhaven op sterk verweerde en beschadigde daken kan de werkdruk later verlagen. 

Ook het feit dat bedrijven soms al zijn beëindigd (agrariërs) en niet meer in staat zijn hun daken te laten saneren, vraagt speciale (ook bestuurlijke) aandacht.