Correctie: Modelverordening leges per 1 januari 2024

De ‘Model Verordening leges in verband met de Omgevingswet’ van 4 juli bevat een aantal onjuiste verwijzingen. Het betekent dat de gemeentelijke legesverordening moet worden aangepast.

Het gaat om de verwijzingen in artikel 10 van de verordening en artikel 2.51 van de tarieventabel. U vindt de aanpassingen in de Was-wordt-tabel redactionele wijziging Model Verordening leges per 1 januari 2024 (docx, 53 kB).

Verwerken van de wijzigingen

De wijzigingen zijn van zuiver redactionele aard. Er zijn 2 mogelijkheden om ze te verwerken in de gemeentelijke legesverordening: 

Als de raad de legesverordening voor 2024 nog niet heeft vastgesteld, kunt u de wijzigingen nog meenemen in het raadsbesluit tot vaststelling van de legesverordening 2024.
Als de raad de legesverordening voor 2024 al heeft vastgesteld, geldt op grond van artikel 10 dat het college bevoegd is een wijzigingsbesluit te nemen. Het college kan dit alleen doen als de legesverordening voor 2024 al bekendgemaakt is in het gemeenteblad. Als bekendmaking nog niet heeft plaatsgevonden, dan moet het college wachten met besluitvorming tot na de bekendmaking. Zie hiervoor het Model collegebesluit redactionele wijziging Legesverordening 2024 (docx, 31 kB)

De geconsolideerde tekst van de Model Verordening leges (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Bron: VNG 13-10-2023