Nieuws september 2023

Brandrisico van in-gevel PV-panelen

Fotovoltaïsche panelen (PV) zijn een veelgebruikte toepassing bij het verduurzamen van gebouwen. Naast de toepassing van PV op daken, zie je PV ook steeds vaker terug in gevels. In-gevel PV-panelen zijn onderdeel van de constructie en daarmee worden nieuwe brandrisico’s geïntroduceerd.

Nieuwsbrief 25 september 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Heeft u plek voor nieuw nog studerend talent?

In relatie tot onze campagne voor het aantrekken van nieuw talent binnen het BWT kregen wij van Hogeschool Windesheim de volgende vraag. Dus…

Nieuwsbrief Implementatie 21 september 2023

Inhoud: Digitaal Stelsel Omgevingswet Content digitaal toegankelijk aanleveren Oefenen DSO Community Content digitaal toegankelijk aanleveren Nieuws voor gemeenten Het Overkoepelend Draaiboek voor Gemeenten Bijeenkomsten

Start ontwikkeling NTA Brandveilig bouwen met hout

De NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ start per 1 oktober 2023 met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over de noodzakelijke aanvullende afspraken die gemaakt moeten worden als hout als bouwmateriaal wordt gebruikt in plaats van de meer traditionele materialen als staal en beton.

Gebruikers verduidelijken conclusies Vergunningcheck

Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck binnen het Omgevingsloket meer gericht op de acties die u als gebruiker te doen heeft, dan op de vraag of een vergunning nodig is.

Nieuw: Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan

De VNG heeft een ‘Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de havenbeheersverordening in verband met de Omgevingswet.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken

Indeling Regels op de kaart in Omgevingsloket is veranderd

De indeling van het onderdeel Regels op de kaart binnen het Omgevingsloket is veranderd. De manier om via documenten te zoeken naar juridische regels op een locatie staat voortaan bovenaan de overzichtspagina.

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 gepubliceerd in Staatsblad

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Verzamelbesluit bevat een aantal reparaties van onvolkomenheden in de AMvB’s bij de Omgevingswet. Het treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking

Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Veel gemeenten zijn nu bezig met de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan en kondigen een bestemmingsplanstop aan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft informatie gepubliceerd over hoe dit vorm te geven binnen de juridische kaders

Beantwoording Brief Wkb 20 juli 2023

In deze brief van minister Hugo de Jonge de antwoorden op de vragen over de inwerkingtreding van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb), die de Senatoren Crone en Kemperman op 20 juli 2023 aan de minister hebben gesteld. Belangrijkste boodschap in de brief is om op 1 januari 2024 alleen te starten met nieuwbouw onder de Wkb en de verbouw nog vooralsnog uit te stellen tot 1 juli. Het is morgen aan de Eerste Kamer om in een overleg met de minister te reageren op dit voorstel van de minister.

OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ gepubliceerd

Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) heeft een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit - september 2023

Dit is alweer de het derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Bij de Directie Bouwen en Energie is dan ook niet stilgezeten. In deze editie van de nieuwsbrief zijn weer een groot aantal berichten te lezen o.a. over de wijziging Besluit Energieprestatievergoeding Huur (modernisering), huurders kunnen vanaf nu hun energielabel downloaden, de campagne voor doe-het-zelf isolatie en de subsidieregeling DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed).

Nieuwsbrief Implementatie 7 september 2023

Inhoud: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Oefenen Nieuws voor gemeenten Activiteiten en toepasbare regels bij tijdelijk regelingdeel DSO Community regelanalisten en planmakers Interview: Militair belang vraagt iets van omgeving Bijeenkomsten

Productieversie toepasbare regels op oefenomgeving?

Wilt u de productieversie van de toepasbare regels bruidsschat ook op de oefenomgeving hebben? Geef op tijd uw keus door, ook als u het niet wilt. De toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten op de productieomgeving verschillen op een aantal punten van de oefenomgeving.

DSO-keten testen: doet u mee met IKT of test u zelf?

Indringend Keten Testen (IKT) vormt een van de belangrijkste voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het in gebruik nemen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving vanaf 2024

De afgelopen jaren zijn er diverse Staatsbladen met wijzigingen van de eerste versie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd. Inmiddels is van enkele wijzigingen de inwerkingtredingsdatum vastgesteld in Staatsblad 2023, 113. Nieman Raadgevende ingenieurs heeft de wijzigingen op een rij gezet.