Nieuws augustus 2023

Redactieraad zoekt jou (in ruil voor nieuwe brievenset en mooi netwerk)

Ben jij geïnteresseerd in de nieuwe standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb? Deze brieven zijn ontwikkeld door gemeenten en de omgevingsdienst in de regio IJsselland en hebben al meer dan 5000 downloads en 70 gemeenten die ze gaan gebruiken. De Vereniging BWT steunt dit initiatief en geeft hieraan graag meer bekendheid

Kickstart ABW

Krijgt jouw gemeente veel aanvragen voor omgevingsvergunningen of handhavingsverzoeken binnen, maar zijn er onvoldoende medewerkers met voldoende kennis om deze te verwerken? Andere kandidaten zijn er wel, maar deze zij-instromers en schoolverlaters missen de nodige specifieke kennis en ervaring. Om die in te kunnen zetten zou je de onervaren medewerkers moeten laten inwerken door één of meer ervaren collega’s. Maar die zijn nu juist hard nodig voor het oppakken van het werk dat er nu al ligt. Jouw nieuwe collega heeft een ‘kickstart’ nodig om snel zelfstandig in jouw team aan de slag te kunnen.

Nieuwsbrief 28 augustus 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Samen bouwen aan een goede invoering van de Wkb

Met het oog op 1 januari 2024 is oefenen met de Wkb van groot belang. Maar wat als er niet de juiste projecten zijn om mee te oefenen?

Traineeship VTH / ABW-1

Wil jij op een leuke en vernieuwende manier jouw VTH(ABW1) diploma behalen?

Nieuwsbrief Implementatie 24 augustus 2023

Inhoud: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Oefenen Nieuws voor gemeenten DSO Community regelanalisten en planmakers Nieuw op IPLO Toepasbare Regels verbeteren dienstverlening in het Omgevingsloket Bijeenkomsten

Nieuwe Eurocode voor windbelastingen

In het deel van Eurocode 1 voor windbelastingen, EN 1991-1-4, zijn rekenregels opgenomen om de trillingen evenwijdig aan de wind in rekening te brengen. Met de herziening van de Eurocode worden ook deze rekenregels aangepast.

Overzicht ondersteuning huisvesting aandachtsgroepen

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.

Hogere bouw: graag meer risicogericht

Sprinklerinstallaties zijn in gebouwen hoger dan 70 meter feitelijk een standaardvoorziening. In dit artikel een pleidooi om de brandveiligheid van hogere gebouwen meer risicogericht te beschouwen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met zowel de minimale eisen van onze bouwregelgeving als de standpunten van de gebruikers, ontwikkelaars, brandweer en andere stakeholders.

Verzamelwijziging Omgevingsregeling bouwwerken 2023

Het is een wijziging van de Omgevingsregeling voor gebouwen. Er komt een verplichte periodieke beoordeling voor de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Ook komt er een verdere onderzoeksplicht voor gebouwen met breedplaatvloeren. Verder wijzigt het inspectieschema voor brandveiligheidsinstallaties.

Nieuwsbrief Implementatie 10 augustus 2023

Inhoud: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Oefenen Nieuws voor gemeenten Nieuw op IPLO DSO Community regelanalisten en planmakers Dag van de Omgevinswet Bijeenkomsten

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2023 is geopend.

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert de Vereniging BWT Nederland voor de 20e keer haar grote jaarcongres voor en door iedereen die betrokken is binnen het brede vakgebied van het Bouw- en Woningtoezicht. Ook dit jaar doen wij dit in samenwerking met de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland). Dit jaar dus een jubileum editie die u zeker niet wilt missen.

NEN 6068:2020+Ontw. A1:2023 gepubliceerd

De norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gedeeltelijk gewijzigd. Dit heeft te maken met de publicatie van Ontwerp NPR 6668:2023. Met deze wijziging zijn NPR 6668 en NEN 6068 in lijn met elkaar gebracht.

Invloed brand op bezwijken koppelwapening in breedplaatvloer

NEN-EN 13747, de Europese productnorm voor breedplaten, beschrijft in een ontwerpregel dat bij de beoordeling van de brandveiligheid van breedplaatvloeren de koppelwapening ter plaatse van de voeg tussen twee breedplaten niet hoeft te worden beschouwd [1]. Sue Ellen de Nijs deed onderzoek naar de vraag of dit juist is en of dit ook geldt als de koppelwapening zonder specifieke dekking is aangebracht, zoals in Nederland gebruikelijk.

Nieuwsbrief 31 juli 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.