Nieuws november 2023

LEDEN VKBN SAMEN KLAAR VOOR KWALITEIT

Op 16 november 2023 organiseerde de VKBN haar eerste jaarcongres, de Dag van de Kwaliteitsborging. Ruim honderd kwaliteitsborgers, kwaliteitsadviseurs en instrumentaanbieders kwamen bijeen in congrescentrum InnStyle in Maarssen om te vieren dat wij samen klaar zijn voor kwaliteit. Kennis en vaardigheden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werden verrijkt en netwerken met collega’s die in en aan kwaliteitsborging werken, werden verbreed. De algehele tendens was duidelijk: kom maar op met de invoering van de Wkb op 1 januari 2024, want wij zijn er klaar voor! Volgens de woorden van demissionair minister Hugo de Jonge, die de aanwezigen toesprak met een videoboodschap, “Moedig voorwaarts!”.

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven om meer in hout te bouwen. Houtbouw brengt relatief weinig CO2-uitstoot met zich mee, sterker nog, door massaal in hout te bouwen wordt koolstof voor decennia opgeslagen. Deze longread geeft een overzicht van sociale en betaalbare woningbouw in hout

Nieuwjaarsevenement 25 januari NVBV en Bouwfysica Onderzoek

In de dynamische wereld van bouwfysica vinden continu allerlei ontwikkelingen plaats. Denk aan toenemende energiebesparende maatregelen, de toepassing van biobased materialen, BIM, parametrisch ontwerpen, en meer. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst willen we daarom gezamenlijk stilstaan bij wat het afgelopen jaar heeft gebracht en waar we het komende jaar naar uit kunnen kijken.

Nieuwsbrief Implementatie 16 november 2023

Inhoud: Is uw dienstverlening klaar voor de start? Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan! Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Grip op het omgevingsplan met een integrale blik Oefenen Nieuws voor gemeenten DSO Community Nieuw op IPLO Bijeenkomsten

Nieuwsbrief 16 november 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftigin

De dagen worden korter en de temperaturen gaan omlaag. Tijd om de verwarming weer aan te zetten. De meeste huizen in Nederland worden nog verwarmd met een CV-ketel, geiser, gashaard of gaskachel. Als deze installaties niet goed worden aangesloten of onderhouden door een CO-vrij gecertificeerd bedrijf, is er een groter risico op koolmonoxidevergiftiging.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Transponeringstabellen vergunningvrij bouwen gepubliceerd

De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

Lancering nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene van Brandweer Nederland is de 2024 versie en de 16e druk van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.

Aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Deze aanpak heeft als doel een markt voor biobased bouwen te ontwikkelen. Het ondersteunt de verdere verduurzaming van de landbouw, industrie en gebouwde omgeving, en draagt bij aan een meer circulaire bouweconomie, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

Online bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet op 16 november

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet organiseert op donderdag 16 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur voor de 7-de keer een online bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet

Mailing Omgevingsloket online, 6 november 2023

Inhoud: Afbouw Omgevingsloket online (OLO) Nieuwe certificaten Omgevingsloket: vervanging certificaat INR op 10 november. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!

Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftiging

De dagen worden korter en de temperaturen gaan omlaag. Tijd om de verwarming weer aan te zetten. De meeste huizen in Nederland worden nog verwarmd met een CV-ketel, geiser, gashaard of gaskachel. Als deze installaties niet goed worden aangesloten of onderhouden door een CO-vrij gecertificeerd bedrijf, is er een groter risico op koolmonoxidevergiftiging.

Benoeming regeringscommissaris Omgevingswet

Hoogleraar Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. Hij gaat de nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel. De regeringscommissaris Omgevingswet draagt bij aan het bewaken en borgen van de kwaliteit en eenheid van het stelsel. Met de Omgevingswet wordt de wet- en regelgeving van het omgevingsrecht gebundeld in één stelse

Checklist: Klaar voor wijzigen van omgevingsplan met STOP?

Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.

Nieuwsbrief Implementatie 2 november 2023

Inhoud: Schakeldag 2023: vragen stellen en kansen benutten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) DSO Community Oefenen Archiveren en beheer van toepasbare regels Nieuws voor gemeenten Samen aan de slag met water in Delfland Nieuw op IPLO Bijeenkomsten

Verzamelwet Omgevingswet 2023 is gepubliceerd

De Verzamelwet Omgevingswet 2023 is op vrijdag 27 oktober gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet worden onvolkomenheden in de Omgevingswet gerepareerd en artikelen gewijzigd.

Zorgen om invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.

Duidelijkheid over invoering Wkb

Op dinsdag 24 oktober en 31 oktober 2023 heeft een debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met toezeggingen vanuit de minister en acht verdere behandeling niet noodzakelijk.