Kamerbrief met toezeggingen over de Omgevingswet

Tijdens het mondeling overleg van 24 oktober heb ik uw Kamer enkele 
toezeggingen gedaan met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. 
Ik hecht er waarde aan om deze toezeggingen helder op papier te zetten, zodat 
voor de Kamer duidelijk is welke acties ik zal verrichten om de Kamer tot aan 1 
januari alsook na 1 januari 2024 goed te blijven informeren over de voortgang 
van de implementatie van de Omgevingswet. 

30-10-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet