Lancering nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene van Brandweer Nederland is de 2024 versie en de 16e druk van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.

Deze editie zijn vooral aanpassingen en actualiseringen gedaan in de hoofdstukken over brandkleppen, voetgangersdeuren, Industriële deuren & textiele rolschermen en gevelpuien, vliesgevels en glasdaken. Daarmee zijn 4 van de 12 hoofdstukken fors gewijzigd. Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen in andere hoofdstukken. Grote dank is verschuldigd aan het multidisciplinaire projectteam dat deze editie weer mogelijk heeft gemaakt en alweer vooruitblikt op punten voor de volgende editie. Klik hier om de Essentiele Controlepunten te downloaden, dat kan in zijn geheel of per hoofdstuk.

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland brengen deze uitgave sinds 2006 uit om hiermee bij te dragen aan brandveiliger worden.

De volgende essentiële controlepunten komen in de publicatie aan de orde:

 • Hoofdstuk 1: Toelichting bij begrippen brandveiligheid
 • Hoofdstuk 2: Brandwerende constructies
 • Hoofdstuk 3: Brandgedrag van bouwmaterialen
 • Hoofdstuk 4: Platen, blokken en isolatiemateriaal
 • Hoofdstuk 5: Brandwerend glas
 • Hoofdstuk 6: Doorvoeringen en voegen en brandkleppen
 • Hoofdstuk 7: Voetgangersdeuren
 • Hoofdstuk 8: Industriële deuren & textiele rolschermen
 • Hoofdstuk 9: Gevelpuien, vliesgevels en glasdaken
 • Hoofdstuk 10: Rook-en warmteafvoersystemen
 • Hoofdstuk 11: Overdrukinstallatie

Bron: BBN | Brandveilig.com 13-11-2023

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid