Mailing Omgevingsloket online, 6 november 2023

Afbouw Omgevingsloket online (OLO)

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt het OLO aangepast. Er komt een nieuw Omgevingsloket. Het huidige OLO blijft beschikbaar in een aangepaste versie voor:

  • het behandelen van lopende aanvragen
  • het toevoegen van bijlagen aan aanvragen, ingediend via het OLO voor 1 januari 2024

Zie hiervoor ook de informatie op de website

Oefenen met de aangepaste versie

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum. In oktober, november en december 2023 wordt de 'afbouwversie' van het OLO op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst.

Dit doen we de laatste 10 dagen in oktober, november en december.

De exacte data om nog te oefenen met de afbouwversie van het OLO zijn:

  • maandag 20 november t/m donderdag 30 november
  • woensdag 20 december t/m zaterdag 30 december

U kunt die weken bekijken hoe de afbouwversie eruitziet.

Ook kunt u het volgende testen:

  • Kan de initiatiefnemer een vergunningcheck en aanvraag starten? (Dit zou niet mogelijk moeten zijn.)
  • Kan de initiatiefnemer een bijlage toevoegen?
  • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
  • Werkt het berichtenverkeer?

Heeft u hier vragen over, of bevindingen na het testen? Neem dan contact op met de Helpdesk Omgevingsloket.

Meer informatie

Nieuwe certificaten Omgevingsloket: vervanging certificaat INR op 10 november

Omgevingsloket online maakt gebruik van PKIoverheid-certificaten, voor zowel de test- als de productieomgeving. De certificaten voor de ftp-server en de broker worden in 2023 vervangen. Hierdoor blijven verbindingen met het Omgevingsloket veilig.

Inmiddels is een aantal certificaten vervangen. Het laatste certificaat, voor het berichtenverkeer op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl), wordt vrijdag 10 november vervangen.

Bent u leverancier en helpt u overheden met de aansluiting op Omgevingsloket online? Of bent u als overheid of andere organisatie zelf aangesloten? Dan vragen we u uw instellingen te controleren.

Vervanging certificaten OLO

Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Voor het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgeving, hebt u als overheid eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen. Vanaf dan kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het dan direct aan.

Meer informatie

Bron: Mailing Omgevingsloket online 07-11-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO