Nieuwsbrief Implementatie 16 november 2023

Is uw dienstverlening klaar voor de start?  
 
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treden 1 januari 2024 in werking. Uw dienstverlening kan hierdoor mogelijk veranderen. Zorg dat uw medewerkers opgeleid zijn en op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving.
 
Informeer uw inwoners, bedrijven, organisaties en belanghebbenden. Bent u klaar voor de start?
 
Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!  
 
Als overheid hebt u eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het dan direct aan
 
Lees meer over het aanvragen van eHerkenning op onze website.
 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Omgevingsloket behaalt A-status digitale toegankelijkheid
De website van het Omgevingsloket heeft op 7 november de A-status volgens de WCAG 2.1-normen behaald. Hiermee voldoet het Omgevingsloket aan de toegankelijkheidseisen voor de digitale toegankelijkheid.
 
Toepasbare regels in het Omgevingsloket zetten
 
Voor een goed werkend Omgevingsloket per 1 januari 2024 moet u misschien nog een aantal maatregelen nemen in het publiceren van de toepasbare regels op de productieomgeving van het DSO/Omgevingsloket. U moet bijvoorbeeld de toepasbare regels zelf overzetten van de oefen- naar de productieomgeving.
 
(Her)aansluiten op het DSO nu inwerkingtreding nadert
 
Als overheid levert u een grote inspanning om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Misschien bent u daar nu op onderdelen nog mee bezig. Dat terwijl de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 snel nadert. Graag informeren wij u over wat er nog mag en kan op het gebied van (her)aansluiten en inregelen, evenals over wat verstandig is.
 
Meerpartijenovereenkomst beheer DSO-LV getekend
 
Op donderdag 9 november is de overeenkomst getekend voor het gezamenlijk beheren van DSO-LV en uitvoering van het IPLO.
 
Veranderingen conceptverzoek in Omgevingsloket
 
Sinds augustus 2023 is de optie 'omgevingsoverleg’ in het Omgevingsloket gewijzigd in ‘conceptverzoek’. Zodat het doel van de optie omgevingsoverleg voor initiatiefnemers duidelijker is, zoals gebruikersonderzoek uitwees. Na overleg met gemeenten verandert in november 2023 de toelichting bij het conceptverzoek. Ook wordt de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket.
 
Kars de Graaf eerste regeringscommissaris Omgevingswet
 
Hoogleraar Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. De Graaf gaat de nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel.
 
Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden oktober 2023
 
Er is een nieuw overzicht met de veranderingen in werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het DSO. U gebruikt dit overzicht als u toepasbare regels maakt voor het Omgevingsloket en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt. Vanaf november 2023 zijn 3 nieuwe werkzaamheden beschikbaar: 'Bedrijf dat pyrolyseolie maakt', 'Bedrijf voor autoberging en pechhulp' en 'Varen met roeiboot of kano'. Daarnaast zijn er 10 werkzaamheden gewijzigd. Er zijn geen werkzaamheden vervallen.
 
Demo-omgeving van het Omgevingsloket niet beschikbaar tussen 10 november en 9 december 2023
 
De demo-omgeving van het Omgevingsloket is tijdelijk niet beschikbaar tussen 10 november en 9 december 2023. De demo-omgeving wordt deze periode gebruikt door het Rijk om de content te testen. Geeft u demo’s van het Omgevingsloket? Dan kunt u tijdens het onderhoud de demo-omgeving niet gebruiken. De oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket is tijdens het onderhoud wel beschikbaar. Kijk voor meer onderhoudsinformatie op de Onderhoudskalender DSO en Omgevingsloket.
 
Release-informatie PI-28.3 en PI-28.4 beschikbaar
 
Op 13 november 2023 was de release van versie PI-28.3 en PI-28.4 van het DSO. In deze release verandert de toelichting bij het conceptverzoek. Ook is de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ geïntroduceerd in het Omgevingsloket. En de nieuwe conclusiepagina (resultaatpagina) van de Vergunningcheck is nu ook beschikbaar als pdf. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-28.3 en PI-28.4 (november 2023).
 
Grip op het omgevingsplan met een integrale blik  
 
Interview met Wietske Weis, senior expert omgevingsdocumenten
 
In aanloop naar 1 januari 2024 zijn overheden druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt daarvoor ondersteuning. Bijvoorbeeld met de populaire werkplaats 'Grip op het Omgevingsplan'. Dat is een praktische oefenmethode waarbij de deelnemers zelf actief aan de slag gaan met hun plansoftware. Ze worden op weg geholpen met het beheer op het omgevingsplan. Met Wietske Weis, senior expert omgevingsdocumenten, nemen we deze werkplaats door.
 
Oefenen  
 
Terugkijken: webinar archivering, beheer en toepasbare regels
Op 2 november vond een webinar plaats waarin Yanda van Dijk (expert toepasbare regels) uitleg geeft bij de procesbeschrijving archivering toepasbare regels.
 
Nieuwe datums: wat is en doet een regelanalist?
Terug van weggeweest zijn de sessies: Wat is en doet een regelanalist? Meld u aan voor drie nieuwe datums in december.
 
Klikdemo's
U kunt in november en december met de klikdemo's oefenen in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag. Meld u zich vandaag nog aan.
 
Functiegericht oefenen voor medewerkers KCC / Dienstverlening
In november en december zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. Aanmelden kan op onze website.
 
Werkplaatsen implementatie Omgevingswet
Oefenen in een werkplaats? Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en/of technische begeleiding met uw samenwerkingspartners een concrete stap te zetten, een knelpunt op te lossen en te leren hoe u het in het vervolg zelf kunt doen. De werkplaatsen bieden een omgeving waarin u zelf actief aan het werk gaat.
 
Nieuws voor gemeenten  
 
Checklist: klaar voor wijzigen van omgevingsplan met STOP?
Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.
 
Model-Algemene Plaatselijke Verordening wordt geheel herzien
De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.
 
Terugkijken: netwerksessie over wijzigingsbesluit omgevingsplan en tonen plan aan de raad
Op 3 november vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk Omgevingsplan over het wijzigingsbesluit en tonen van plannen aan de raad. 
 
Leren werken met TAM-IMRO
Krijgt u komende periode te maken met TAM-IMRO voor het wijzigen van het omgevingsplan? Zorg dan dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en de gevolgen van het gebruik van deze TAM. Op 23 november kunt u deelnemen aan de Basiskennissessie TAM-IMRO. Heeft u daarna nog vragen? Bezoek dan het Vragenuur TAM-IMRO op 7 december. Of bekijk de geactualiseerde Q&A op de website van VNG.
 
DSO Community
 
In de community delen vakgenoten hun kennis en kunde en helpen ze elkaar verder. Bent u regelanalist, planmaker, beheerder of vth-specialist? En bent u benieuwd wat de bijna 1.100 vakgenoten aan kennis meebrengen of welke dagelijkse vraagstukken zij samen bespreken? Meld u dan direct kosteloos en eenvoudig aan.
 
   
Nieuw op IPLO  
 
Vaste waarde en vaste waarde onder voorbehoud gebruiken bij toepasbare regels Vergunningcheck
Als overheid maakt u toepasbare regels voor onder andere de Vergunningcheck. U kunt hierbij de opties ‘vaste waarde’ en ‘vaste waarde onder voorbehoud’ gebruiken. Met een vaste waarde kunt u vragen op de achtergrond laten beantwoorden door het Omgevingsloket. De vragen zijn dan niet te zien voor initiatiefnemers. Met een vaste waarde onder voorbehoud kunt u in de conclusie daarnaast een toelichtende tekst gebruiken. Hierin legt u uit onder welk voorbehoud een initiatiefnemer de werkzaamheid kan uitvoeren.
 
Herbruikbare vragen in toepasbare regels: dubbele vragen in het Omgevingsloket voorkomen
Met herbruikbare vragen kunt u als overheid binnen toepasbare regels een antwoord op een vraag opnieuw gebruiken. U kunt herbruikbare vragen gebruiken binnen de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. En in een enkel geval ook in het onderdeel Aanvragen. Lees meer op de website van IPLO.
 
Bijeenkomsten  
 
November
 
17 november
 
17 november
 
17 november
 
20 november
 
20 tot en met 23 november
 
21 november
 
23 november
 
23 november
 
23 november
 
24 november
 
29 november
 
1 december
 
7 december
 
 
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 16-11-2023