Nieuwsbrief Implementatie 2 november 2023

Schakeldag 2023: vragen stellen en kansen benutten  

De Schakeldag 2023 zit erop. Maandag 30 oktober meldden zich zo'n 950 bezoekers in 's-Hertogenbosch. Om vragen te stellen, mensen te spreken en ervaringen uit te wisselen. Om zo te weten: ben ik klaar voor de start?

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Planning uitfaseren tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM)

De tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) zijn bedoeld voor bevoegd gezagen die op 1 januari 2024 nog niet over alle onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikken. Bij het ontwikkelen ervan is altijd uitgegaan van een tijdelijke inzet.

De planning voor het uitfaseren van de TAM is nu bekend.

DSO Community

In de community delen vakgenoten hun kennis en kunde en helpen ze elkaar verder. Bent u regelanalist, planmaker, beheerder of vth-specialist? En bent u benieuwd wat de bijna 1000 vakgenoten aan kennis meebrengen of welke dagelijkse vraagstukken zij samen bespreken? Meld u dan kosteloos en eenvoudig aan.

Meld u aan!

Oefenen  

Webinar van PRE naar PROD met TR

Wilt u weten hoe u met uw toepasbare regels van de oefenomgeving naar de productieomgeving gaat? Meld u dan aan voor het webinar van PRE naar PROD met toepasbare regels op dinsdag 14 november van 13.00 - 14.30 uur.

Nieuwe datums: Wat is en doet een regelanalist?Terug van weggeweest zijn de sessies: Wat is en doet een regelanalist? Meld u aan voor drie nieuwe datums in december.

Save the date: Lessons learned op 16 november

Op donderdag 16 november staat een nieuwe online sessie Lessons learned werkplaatsen Omgevingswet gepland. Tijdens deze zevende editie geven wij u een kijkje achter de schermen van verschillende werkplaatsen die onlangs zijn afgerond of zich in de laatste fase van afronding bevinden. Bent u benieuwd naar de bevindingen en gouden tips van deelnemers en begeleiders?

Klikdemo's

U kunt in november en december met de klikdemo's oefenen in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag. Meld u zich vandaag nog aan.

Functiegericht oefenen voor medewerkers KCC / Dienstverlening

In november en december zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. Aanmelden kan op onze website.

Werkplaatsen implementatie Omgevingswet

Oefenen in een werkplaats? Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en/of technische begeleiding met uw samenwerkingspartners een concrete stap te zetten, een knelpunt op te lossen en te leren hoe u het in het vervolg zelf kunt doen. De werkplaatsen bieden een omgeving waarin u zelf actief aan het werk gaat.

Archiveren en beheer van toepasbare regels  

In gesprek met Yanda van Dijk

Nu het moment nadert dat bevoegd gezagen hun toepasbare regels op de productieomgeving van het DSO plaatsen, wordt het belangrijk om meer grip te hebben op het beheer- en archiveringsproces. Yanda van Dijk is expert toepasbare regels bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet, en heeft zich de laatste tijd verdiept in het archiveren en beheer van toepasbare regels.

Nieuws voor gemeenten  

Handreiking Actuele begrotingsthema's Omgevingswet en Wkb

De VNG biedt een nieuwe handreiking ‘Actuele begrotingsthema's Omgevingswet en Wkb’, speciaal voor financiële afdelingen van gemeenten. Hierin zijn de belangrijkste financiële thema's geactualiseerd, om gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun begrotingsplanning.

Inspiratie: gemeentelijke publicaties Financiën Omgevingswet

De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Ter inspiratie deelt de VNG praktijkvoorbeelden van gemeenten, als ondersteuning van de financiële functie.

Handreiking Uitwisseling (concept) omgevingsplan wijzigingen

Onder de Omgevingswet verandert de samenwerking tussen gemeenten en stedenbouwkundig adviesbureaus (denk bijvoorbeeld aan digitaal uitwisselen van conceptplannen). De VNG heeft hiervoor een handreiking opgesteld, samen met alle betrokken partijen. Tijdens de Netwerksessie van 20 oktober zijn veel relevante zaken besproken. Bekijk de sessie hier terug.

Nieuwe vragen en antwoorden over de BOPA

Heeft u vragen over de BOPA? De VNG heeft 14 nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd aan de vragen en antwoorden over de BOPA met de volgende onderwerpen:

  • Beoordelingsregels
  • Reikwijdte
  • Verhouding met maatwerkvoorschriften
  • Afwijken van instructieregels
  • Kostenverhaal
  • Appellabel zijn bij verwerken in omgevingsplan
  • kennisgeving zichtbaar maken in Omgevingsloket
  • MER
  • Gefaseerde BOPA
  • Aanvraagformulieren

Modelverordening afvoer hemel- en grondwater aangepast

Het is van belang dat gemeenten nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet hun verordening afvoer hemel- en grondwater aanpassen. Hiervoor heeft de VNG een gewijzigde modelverordening opgesteld. Deze is in lijn met de adviezen uit de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan.

Handreiking Toezicht en handhaving Wkb beschikbaar

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De VNG heeft een handreiking over toezicht en handhaving onder de Wkb ontwikkeld.

Nieuwe werkwijze omgaan met Ow / Wkb in het BAG- en WOZ-proces

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten met deze gevolgen om moeten gaan.

Samen aan de slag met water in Delfland  

Werkbezoek aan het Hoogheemraadschap van Delfland

Het inrichten van een gebied met een gebrek aan ruimte en een veelheid aan opgaven. Daarvoor werkt het Hoogheemraadschap van Delfland binnen haar verzorgingsgebied intensief samen met verschillende partners. Onlangs liet demissionair minister Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening zich daarover bijpraten. Dat deed hij in gezelschap van Marjolein Jansen, directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet tijdens een werkbezoek aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Nieuw op IPLO  

Vaste waarde en vaste waarde onder voorbehoud gebruiken bij toepasbare regels Vergunningcheck

Als overheid maakt u toepasbare regels voor onder andere de Vergunningcheck. U kunt hierbij de opties ‘vaste waarde’ en ‘vaste waarde onder voorbehoud’ gebruiken. Met een vaste waarde kunt u vragen op de achtergrond laten beantwoorden door het Omgevingsloket. De vragen zijn dan niet te zien voor initiatiefnemers. Met een vaste waarde onder voorbehoud kunt u in de conclusie daarnaast een toelichtende tekst gebruiken. Hierin legt u uit onder welk voorbehoud een initiatiefnemer de werkzaamheid kan uitvoeren.

Herbruikbare vragen in toepasbare regels: dubbele vragen in het Omgevingsloket voorkomen

Met herbruikbare vragen kunt u als overheid binnen toepasbare regels een antwoord op een vraag opnieuw gebruiken. U kunt herbruikbare vragen gebruiken binnen de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. En in een enkel geval ook in het onderdeel Aanvragen. Lees er meer over op deze pagina.

Bijeenkomsten  

November Werksessies omgevingsvisie voor gemeenten

6 t/m 9 en 13 t/m 16 november Spreekuur TR naar productie Omgevingsloket

7, 14, 21 en 28 november Spreekuur Omgevingswet

8, 13, 20, 21 en 29 november Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket

8 november Werkplaats Grip plan-plan en samenloop

9 november Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met Roxit

9 en 16 november Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket

10 november Basiskennissessie WKB

14 november Webinar van PRE naar PROD met toepasbare regels

15 en 29 november Oefensessie: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

15 november Werkplaats Grip de Verdieping – annoteren in de praktijk sessie 3

15 november Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met Cadac

16 november Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met Knowledge Values

16 november Lessons Learned Werkplaatsen

17 november Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met XXLLNC | Berkley Bridge

17 november Basiskennissessie: BOPA 

 
 EVENEMENTENAGENDA

 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 02-11-2023