Zorgen om invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.

De fracties van GroenLinks-Pvda, OPNL, SP, PvdD, JA21, BBB, 50PLUS stemden voor de motie, de fracties van SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, VVD en ChristenUnie stemden tegen. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die voor een interpellatiedebat naar de Eerste Kamer was geroepen, zei dat hij de motie niet kan en ook niet wil uitvoeren. De stemming over het wetsvoorstel heeft al plaatsgevonden en de Kamer kan de stemming niet met een motie herroepen, zei De Jonge.

Tegenstanders van de motie wezen hun collega's erop dat gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangegeven het wel werkbaar te vinden. Uitstel is volgens hen onverantwoord. De indieners zeggen dat het staatsrechtelijk inderdaad zo is dat de wet is aangenomen, maar met een voorwaardelijk 'ja'. De minister heeft toezeggingen gedaan dat het goed zal komen, maar als nu blijkt dat dat niet zo is, dan hoort de Eerste Kamer met deze motie te komen, aldus de voorstanders van de motie..

De motie is hier te vinden

 

 

 

Bron: Eerste Kamer 01-11-2023