Nieuws februari 2023

Stikstof daalt neer

De wettelijke stikstofdoelstellingen worden versneld binnen een wijziging van de Omgevingswet die nu ter consultatie ligt. Wat zijn de gevolgen voor onze sector en de gezamenlijke woningbouwambities?

Nieuwsbrief Implementatie 28 februari

Inhoud: Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket (speciaal voor gemeenten) Klikdemo's maart en april Met de Zeeuwse route naar inwerkingtreding Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: stimulans voor minstens 18.000 woningen Leidse Lammenschans: uitnodigingsplanologie en participatie Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Oefenomgeving niet beschikbaar op 17 maart 2023

Op vrijdag 17 maart is er een update van de software voor het berichtenverkeer. De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is dan niet beschikbaar.

Nieuwe wetgeving per 1 april beperkt aantal koolmonoxidevergiftigingen

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verbode

Verzekeraars: zwaardere brandwerendheidseisen in Bbl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is van plan de aanbevelingen van de Adviescommissie, naar aanleiding van de desastreuze brand in de Londense Grenfell Tower, over te nemen in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). “Maar dat gaat lang niet ver genoeg,” stelt Geeke Feiter, directeur schade van het Verbond in een reactie op de consultatie.

Nieuwsbrief Implementatie 21 februari

Inhoud: Vind elkaar en ga samenwerken Nieuws voor gemeenten Massa maken door samenwerking Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Klikdemo's maart en april Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit

De milieubelasting van een warmtepomp is hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Die conclusie moest worden getrokken op basis van een actualisatie van de milieudata van warmtepompen. In samenwerking met FME en Techniek Nederland startte Stichting NMD diverse projecten om de kwaliteit van de milieudata van installaties te verbeteren. De actualisatie toonde aan dat de berekening van de milieubelasting van de warmtepomp niet meer volledig was. Koudemiddel en elektronica waren nog niet in de milieudata verwerkt. Bovendien was de milieubelasting berekend met een type dat inmiddels niet meer representatief was voor de markt.

Nieuwsbrief 20 februari 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Studie naar extra CO2-reductie in de nieuwbouw

DGMR onderzoekt de mogelijkheden om in nieuwbouw een betere energieprestatie te realiseren dan wettelijk vereist met focus op maatregelen die snel in alle nieuwbouw ingevoerd kunnen worden

Stikstofdebat: VNG kaart drempels voor bouwprojecten aan

Voor het debat over stikstof op 21 februari hebben we de Kamercommissie LNV gewezen op 3 punten die belangrijk zijn voor gemeenten. We zien deze zaken nog onvoldoende terug in de inzet van het kabinet, terwijl ze van belang zijn om mogelijke vertraging van met name grotere bouwprojecten te voorkomen.

Nieuw: Handreiking APV en omgevingsplan

De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.

Terugkijken: Online Friday over het Prestatie-eisenmodel

Maar liefst 125 deelnemers trok de Online Friday op 27 januari waarin Martin Vrielink (Nieman Raadgevende Ingenieurs) pleitte voor het gebruik van een prestatie-eisenmodel

Omgevingsloket tijdelijk niet beschikbaar op 20 en 24 februari

Het Omgevingsloket is tijdelijk niet beschikbaar op 20 februari 2023 (productieomgeving) en 24 februari 2023 (oefenomgeving). Er vindt dan technisch onderhoud plaats. Advies is om de oefenomgeving en de productieomgeving van het Omgevingsloket op deze data niet te gebruiken.

Nieuwsbrief Implementatie 14 februari

Inhoud: Gezocht: goede lokale voorbeelden Tussen burgers en opportunistische bestuurders Nieuws voor gemeenten Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Klikdemo's maart en april Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet Nieuw op iplo.nl

Openbare commentaarronde NTA Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. De openbare commentaarronde is van start gegaan en loopt tot 20 maart 2023.

2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg

Na een zeer geslaagde eerste versie vorig jaar in Madurodam in Den Haag, kun je nu al de datum van 10 mei a.s. reserveren voor het 2e BWT en VTH Toezichthouders en Handhaverscongres in de Locloods in Tilburg. Zet hem dus al vast in je agenda!

Vernieuwde Veiligheidseffectrapportage bouw en renovatie

Met de Veiligheidseffectrapportage van het CCV doorloopt u gestructureerd en transparant een aantal stappen zodat u in een vroeg stadium nadenkt over sociale veiligheid in uw bouw- of renovatieproject. Zo kunt u tijdig passende maatregelen of goede alternatieven voorstellen en later vertraging voorkomen.

IPLO Nieuws - februari 2023

Inhoud: IPLO en...2022 Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal Gemeente en omgevingsdienst: 'Meer bij elkaar over de vloer komen' Een gezonde bodem in 2050 Regeling bodemkwaliteit aangepast op Omgevingswet Overzicht veranderingen werkzaamheden in het DSO Verzamelbrief bodem en ondergrond januari 2023 Agenda Vragen of suggesties

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten, feb. 2023

Inhoud: EU versnelt vergunningprocedure hernieuwbare energieprojecten Handreiking voor gemeenten Monumentale verduurzamingsprojecten gezocht! Advisering onder de Omgevingswet Podcast 'Europa om je heen' Gratis waardestelling kerkinterieurs Webinars over energie besparen en verduurzaming Werken in de erfgoedsector Ander nieuws Uitgelicht Agenda

Nieuwsbrief Implementatie 7 februari

Inhoud: Flevoland timmert aan de Omgevingswet met de Vierdag Oefenen Congresbundel Omgevingswet als stip op de horizon aangeboden Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 4 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’ is herzien. De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NEN en Federatie Veilig Nederland.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt antwoorden aan op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Eenzelfde brief heeft de Eerste Kamer ontvangen

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden

Biobased isoleren in veel gevallen brandveilig volgens onderzoek

In wanden van houtskeletbouw kan in veel gevallen evengoed biobased isolatiemateriaal worden aangebracht als steen- of glaswol. In ieder geval met het oog op de brandveiligheid. Dat concludeert Nieman Raadgevende Ingenieurs in een rapport in opdracht van de RVO. Verder onderzoek wordt aanbevolen.

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat nieuwe daglichteisen de bouw onbetaalbaar maken

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht dat nieuwe daglichteisen de bouw onbetaalbaar maken. Het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) heeft de vragen gesteld.

Nieuwsbrief 1 februari 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.