Samen bouwen aan een goede invoering van de Wkb

Met het oog op 1 januari 2024 is oefenen met de Wkb van groot belang. Maar wat als er niet de juiste projecten zijn om mee te oefenen?

Al ruim anderhalf jaar worden vrijwel wekelijks digitale versies van de Wkb-Proeftuin gehouden; de Wkb-proeftuin is kennismaken met de Wkb, maar dan op een digitale manier. De basis voor deze sessies zijn 2 praktijkcasussen waarin de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt nagebootst. Enige basiskennis van de Wkb is hierbij wel wenselijk.

In de 3 digitale sessie van 2 uur worden vele zaken naar belicht waarbij, naast veel gemeenschappelijke zaken, ook veel individuele zaken en vragen besproken worden. Denk hierbij aan het inrichten van de processen, wie heeft welke taken en wat zijn de verschillende rollen binnen het proces. Maar ook vragen als: ‘Hoe krijgt ik de bijzonder lokale omstandigheden inzichtelijk en hoe maakt ik deze kenbaar?’, ‘Voor welke terreinen moet ik beleid formuleren?’ en ‘Welke brieven moeten we koppelen aan het zaaksysteem?’ komen aan bod tijdens de sessies.


Doordat het volledig proces aangaande de Wkb inzichtelijke wordt gemaakt, komt er ook een beeld van de verschillende rollen, taken en bevoegdheden. De sessies worden beleid door kwaliteitsborgers en een vertegenwoordigers van het bevoegd gezag.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.stichtingibk.nl/wkb-proeftuin/

 

 

Bron: Intergarant 25-08-2023